Kancelarie Adwokackie BHS Adwokaci Kraków

Adwokat
Katarzyna Budzoń-Grabek

Tel: +48 534 486 534

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek zajmuje się prawem cywilnym i postępowaniem cywilnym (odszkodowania, podział majątku, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, sprawy o zapłatę),  a także prawem rodzinnym  W kręgu jej szczególnych zainteresowań znajduje się m.in. prawo nieruchomości, prawo rzeczowe. Specjalizuje się w sprawach spadkowych, również w sprawach z uwzględnieniem norm prawa międzynarodowego (zachowek, wydziedziczenie, nabycie spadku, dział spadku, testament). Zajmuje się prawem spółek, w tym zakładaniem, likwidacją, przekształceniem, prawem kontraktowym, prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym (w tym upadłością konsumencką), prawem pracy i prawem podatkowymprawem administracyjnym (w tym prawem budowlanym).

Biegle włada językiem angielskim.

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek zajmuje się obsługą prawną Klientów indywidualnych i korporacyjnych. Doradza też fundacjom i stowarzyszeniom. Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, przed Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym (sporządza skargi kasacyjne) a także przed organami administracji. 

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest absolwentką Szkoły Prawa Amerykańskiego The Catholic University of America, Columbus School of Law. Odbyła aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, następnie złożyła egzamin adwokacki ze średnią wszystkich ocen 5.0. Jest wpisana na listę adwokatów Izby Krakowskiej.

Prowadzi działalność dydaktyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydziale Prawa i Administracji jako Koordynator Sekcji Prawa Cywilnego Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tel: +48 534 486 534
E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl

Adwokat
Kinga Henzel – Janowska

Tel: +48 506 101 936

Adwokat Kinga Henzel – Janowska specjalizuje się w:

– prawie spadkowym (nabycie spadku, zachowek, dział spadku, nieważność testamentu, planowanie dziedziczenia, wydziedziczenie, odrzucenie spadku, odrzucenie spadku za dzieci, pomoc przy umowach notarialnych dotyczących spadku, ugodowe negocjacje pozasądowe, odpodatkowanie dziedziczenia, dziedziczenie przedsiębiorstwa, spis inwentarza spadkowego, dziedziczenie przez obcokrajowców), 

– podziałach majątku (podział majątku wspólnego po rozwodzie, ustanowienie rozdzielności majątkowej, rozliczenie nakładów i darowizn na majątek wspólny, rozliczenie wspólnych długów, podział przedsiębiorstw w tym spółek wchodzących w skład majątku wspólnego, negocjacje ugodowe zmierzające do pozasądowego zakończenia sporu, podatkowe aspekty podziału majątku, zniesienie współwłasności wraz z podziałem majątku lub działem spadku)

– prawie rodzinnym (rozwód, separacja, alimenty na dziecko, alimenty dla małżonka, ubezwłasnowolnienie, opieka nad dzieckiem, piecza naprzemienna, kontakty z dzieckiem, Konwencja haska dot. uprowadzenia dziecka, porozumienia rodzicielskie oraz rozwodowe, reprezentacja Klientów w trakcie mediacji), 

– prawie cywilnym (zniesienie współwłasności nieruchomości, dopuszczenie do współposiadania nieruchomości, zasiedzenie nieruchomości, rozliczenie nakładów i pożytków, eksmisja byłego małżonka, ustalanie treści ksiąg wieczystych, zmiany własności w księgach wieczystych), 

– prawie karnym (sprawy karne związane ze spadkiem, sprawy karne pomiędzy małżonkami, przywłaszczenie, niealimentacja, przestępstwa majątkowe, sprawy karne wynikłe na tle podziałów majątków).

Adwokat Kinga Henzel – Janowska udziela porad prawnych i reprezentuje klientów w sporach sądowych oraz w toku negocjacji/mediacji.

Włada językiem angielskim oraz niemieckim.

Adwokat Kinga Henzel – Janowska ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest stypendystką Wyższej Szkoły w Bremen, Niemcy, studentką Uniwersytetu w Kolonii, Niemcy (kierunek Rechtswissenschaften) oraz absolwentką Szkoły Prawa Austriackiego (w ramach kooperacji Uniwersytetu Wiedeńskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego). Ukończyła studia podyplomowe „Akademia Spółek” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Adwokat Kinga Henzel – Janowska odbyła aplikację adwokacką w Krakowie, a następnie złożyła egzamin adwokacki ze średnią wszystkich ocen 5.0. Od 2010 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej osób fizycznych oraz w prowadzeniu skomplikowanych sporów sądowych. 

Prywatnie pasjonatka jeździectwa, narciarstwa i dobrej kuchni.

Tel: +48 506 101 936
E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl

Adwokat
Karolina Stachura

Tel: +48 536 260 716

Adwokat Karolina Stachura specjalizuje się w:

prawie rodzinnym (w tym międzynarodowym)– w szczególności w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej, sprawach o podział majątku wspólnego, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonej na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. (uprowadzenia rodzicielskie);

prawie cywilnym w tym w szczególności w prawie spadkowym (sprawy o zapłatę, skarga pauliańska, zasiedzenie, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, wydziedziczenie, sprawy o ustalenie bezskuteczności wydziedziczenia);

prawie medycznym – w szczególności odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny;

– oraz prawie karnym – zarówno jako obrońca, jak też pełnomocnik osób pokrzywdzonych, w tym w szczególności w sprawach karnych z zakresu odpowiedzialności za błąd medyczny, którego skutkiem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć pacjenta.

Adwokat Karolina Stachura posiada doświadczenie zarówno w udzielaniu pomocy prawnej osobom fizycznym, jak też we współpracy z podmiotami gospodarczymi. W ramach swojej praktyki adwokat Karolina Stachura zapewnia swoim Klientom zaangażowanie, dyskrecję oraz dyspozycyjność.

Włada językiem angielskim, francuskim oraz hiszpańskim.

Adwokat Karolina Stachura jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie, gdzie ukończyła aplikację adwokacką. Obecnie wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

Prywatnie pasjonatka podróży oraz kultury Azji Południowo – Wschodniej.

Tel: +48 536 260 716
E-mail: kstachura@bhs-adwokaci.pl

Kancelaria Adwokacka

Biura:
ul. Królewska 11/3
30-040 Kraków

ul. Św. Anny 9
31-008 Kraków

Tel: +48 692 059 374
E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl