Kancelarie Adwokackie BHS Adwokaci Kraków

Adwokat
Katarzyna Budzoń-Grabek

Tel: +48 534 486 534

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek zajmuje się prawem cywilnym i postępowaniem cywilnym (odszkodowania, podział majątku, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, sprawy o zapłatę),  a także prawem rodzinnym  W kręgu jej szczególnych zainteresowań znajduje się m.in. prawo nieruchomości, prawo rzeczowe. Specjalizuje się w sprawach spadkowych, również w sprawach z uwzględnieniem norm prawa międzynarodowego (zachowek, wydziedziczenie, nabycie spadku, dział spadku, testament). Zajmuje się prawem spółek, w tym zakładaniem, likwidacją, przekształceniem, prawem kontraktowym, prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym (w tym upadłością konsumencką), prawem pracy i prawem podatkowymprawem administracyjnym (w tym prawem budowlanym).

Biegle włada językiem angielskim.

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek zajmuje się obsługą prawną Klientów indywidualnych i korporacyjnych. Doradza też fundacjom i stowarzyszeniom. Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, przed Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym (sporządza skargi kasacyjne) a także przed organami administracji. 

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest absolwentką Szkoły Prawa Amerykańskiego The Catholic University of America, Columbus School of Law. Odbyła aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, następnie złożyła egzamin adwokacki ze średnią wszystkich ocen 5.0. Jest wpisana na listę adwokatów Izby Krakowskiej.

Prowadzi działalność dydaktyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydziale Prawa i Administracji jako Koordynator Sekcji Prawa Cywilnego Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tel: +48 534 486 534
E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl

Adwokat
Kinga Henzel – Janowska

Tel: +48 506 101 936

Adwokat Kinga Henzel – Janowska specjalizuje się w prawie spadkowym (nabycie spadku, zachowek, dział spadku, testament, planowanie dziedziczenia, wydziedziczenie), prawie rodzinnym (rozwódpodział majątku, alimenty, ubezwłasnowolnienie, opieka nad dzieckiem, kontakty z dzieckiem, Konwencja haska), prawie cywilnym (zniesienie współwłasności, zasiedzenie, sprawy o zapłatę, egzekucja), prawie karnym (prawie karnym gospodarczym – oszustwo, korupcja, przywłaszczenie, tzw. „działanie na szkodę spółki”; wypadki komunikacyjne) oraz prawie międzynarodowym (uprowadzenie dziecka – Konwencja haska, dziedziczenie transgraniczne). Udziela porad prawnych i reprezentuje klientów w sporach sądowych oraz w toku negocjacji/mediacji.

Włada językiem angielskimniemieckim oraz rosyjskim.

Adwokat Kinga Henzel – Janowska ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest stypendystką Wyższej Szkoły w Bremen, Niemcy, studentką Uniwersytetu w Kolonii, Niemcy (kierunek Rechtswissenschaften) oraz absolwentką Szkoły Prawa Austriackiego (w ramach kooperacji Uniwersytetu Wiedeńskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego). Ukończyła studia podyplomowe „Akademia Spółek” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Adwokat Kinga Henzel – Janowska odbyła aplikację adwokacką w Krakowie, a następnie złożyła egzamin adwokacki ze średnią wszystkich ocen 5.0. Od 2010 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej osób fizycznych oraz w prowadzeniu skomplikowanych sporów sądowych.

Prywatnie pasjonatka jeździectwa, narciarstwa i dobrej kuchni.

Tel: +48 506 101 936
E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl

Adwokat
Karolina Stachura

Tel: +48 536 260 716

Adwokat Karolina Stachura specjalizuje się w:

prawie rodzinnym (w tym międzynarodowym)– w szczególności w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej, sprawach o podział majątku wspólnego, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonej na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. (uprowadzenia rodzicielskie);

prawie cywilnym w tym w szczególności w prawie spadkowym (sprawy o zapłatę, skarga pauliańska, zasiedzenie, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, wydziedziczenie, sprawy o ustalenie bezskuteczności wydziedziczenia);

prawie medycznym – w szczególności odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny;

– oraz prawie karnym – zarówno jako obrońca, jak też pełnomocnik osób pokrzywdzonych, w tym w szczególności w sprawach karnych z zakresu odpowiedzialności za błąd medyczny, którego skutkiem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć pacjenta.

Adwokat Karolina Stachura posiada doświadczenie zarówno w udzielaniu pomocy prawnej osobom fizycznym, jak też we współpracy z podmiotami gospodarczymi. W ramach swojej praktyki adwokat Karolina Stachura zapewnia swoim Klientom zaangażowanie, dyskrecję oraz dyspozycyjność.

Włada językiem angielskim, francuskim oraz hiszpańskim.

Adwokat Karolina Stachura jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie, gdzie ukończyła aplikację adwokacką. Obecnie wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

Prywatnie pasjonatka podróży oraz kultury Azji Południowo – Wschodniej.

Tel: +48 536 260 716
E-mail: kstachura@bhs-adwokaci.pl

Kancelaria Adwokacka

Biura:
ul. Królewska 11/3
30-040 Kraków

ul. Św. Anny 9
31-008 Kraków

Tel: +48 692 059 374
E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl