Ceny

Kancelarie Adwokacie BHS Adwokaci proponują Państwu przejrzystą formę rozliczeń, tak by koszty i cena zlecanej sprawy były Państwu znane już na początku współpracy. Przybliżony cennik usług i wysokość kosztów sądowych są Państwu przedstawione już na pierwszym spotkaniu, zaś szczegółowa indywidualna kalkulacja ceny wykonywana jest po analizie dokumentów i stanu faktycznego sprawy.

Opłaty za usługi prawnicze są zróżnicowane w zależności od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz etapu, do którego angażowany jest adwokat. W przypadku rozpoczęcia współpracy od porady prawnej, jej koszt jest zaliczany na poczet ceny ustalonej za prowadzenie sprawy. Wynagrodzenie za reprezentację w sądzie zwykle ustalane jest jako ryczałt (płatny na początku) plus opłata za udział w rozprawie (płatna w toku prowadzenia sprawy).

Kancelarie Adwokackie na życzenie Klienta stosują również rozliczenie godzinowe oparte na szczegółowym spisie wykonanych usług i ich czasie, a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach współpracę opartą na zasadach niskiej opłaty początkowej oraz pozostałej części wynagrodzenia płatnej po zakończeniu sprawy.

Dla klientów korporacyjnych istnieje możliwość indywidualnej negocjacji ceny, w przypadku zlecania adwokatom stałej obsługi firmy.

Ceny usług prawnych świadczonych w sądach poza Krakowem są takie same jak w Krakowie, istnieje jedynie konieczność pokrycia kosztów dojazdu adwokata do miejsca wykonywania czynności.

Zapraszamy do kontaktu.