Prawo podatkowe

Kancelarie adwokackie adwokat Katarzyny Budzoń-Grabek, adwokat Kingi Henzel – Janowskiej oraz adwokat Karoliny Stachury z siedzibą w Krakowie udzielają kompleksowej i profesjonalej pomocy z zakresu prawa podatkowego.

Co to jest podatek?

Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz państwa.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie z zakresu prawa podatkowego, skontaktuj się z nami

Jakie ustawy tworzą prawo podatkowe w Polsce?

W Polsce prawo podatkowe tworzą :

1. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. stanowiąca w art. 84, iż: „Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie”

2. Ordynacja podatkowa

3. Ustawy materialnego prawa podatkowego bezpośrednio regulujące prawa i obowiązki podmiotów prawa w zakresie każdego z podatków, tj.

– podatek dochodowy od osób fizycznych

– podatek dochodowy od osób prawnych

– podatek od towarów i usług

– podatku od spadków i darowizn

– podatku od nieruchomości

– podatek akcyzowy

– podatek od czynności cywilnoprawnych

4. Ustawodawstwo unijne.

Pomoc adwokata w sprawach podatkowych

Prawo podatkowe jest dziedziną bardzo skomplikowaną, dlatego istotna jest stała współpraca ze specjalistą z tej dziedziny. Praktycznie każda czynność cywilnoprawna powinna zostać przeanalizowana pod kątem konsekwencji podatkowych i ryzyk finansowych z nią związanych. Niejednokrotnie po wyliczeniu podatku, generowanego przez transakcję, konieczna okazuje się zmiana jej formy, aby zachować rentowność przedsięwzięcia. Z pomocą przychodzą również tzw. optymalizacje podatkowe, czyli rekomendowanie przez Kancelarie dozwolonych prawem rozwiązań pozwalających na oszczędności w sterze obciążeń podatkowych.

Bardzo często spotykamy się z klientami, którzy zbyt późno skorzystali z fachowej pomocy w tej dziedzinie, przez co narazili się na dodatkowe koszty, stres oraz większą komplikację sprawy.

Co nas wyróżnia?

Dbamy o to, aby każda decyzja naszego klienta stanowiła dla niego najlepsze rozwiązanie.

Jako kancelaria posiadająca bogate doświadczenie, świadczymy pomoc prawną w zakresie między innymi:

-postępowań przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej;

kontroli podatkowej (konsultacje w trakcie kontroli podatkowej, udział w przesłuchaniu stron, weryfikacja materiału pokontrolnego), zwrotu podatku, nadpłaty podatku;

– sporządzania odwołań oraz reprezentacji przed sądem (odwołania, skargi do WSA, NSA);

– postępowań w zakresie nieujawnionych źródeł dochodów;

– sporządzaniu opinii prawnych, dotyczących skutków podatkowych planowanych bądź podjętych działań, tzw. ryzyk podatkowych;

bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych;

– doradztwie podatkowym z zakresu przekształceń podmiotów gospodarczych (m&a, fuzje, podziały, przekształcenia);

obronie oraz reprezentowaniu podatników przed sądami w sprawach karno – skarbowych jak i sprawach podatkowych;

– opracowywania i implementacji struktur minimalizujących ryzyko podatkowe;

– przygotowania wniosków o indywidualną interpretację przepisów podatkowych;

– wniosków o umorzenie podatku, o rozłożenie należności na raty, zgłoszeń podatkowych;

umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO);

– unijnego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Kompleksowa obsługa

W celu kompleksowej i profesjonalnej obsługi prawnej współpracujemy z księgowymi i biurami rachunkowymi. Zapewniamy także pomoc biegłych rewidentów.

Kontakt z adwokatami