Skarga pauliańska

Co to jest skarga pauliańska?

Skarga pauliańska ma chronić wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika. Jej istota sprowadza się do tego, że jeśli poprzez czynność prawną dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdemu z wierzycieli przysługuje prawo uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego (art. 527 k.c.)

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie związanej ze skargą pauliańską, skontaktuj się z nami

Wierzyciel kontra dłużnik

Dłużnicy w przypadku niewypłacalności często dokonują sprzedaży swojego majątku. Zabezpieczają się wówczas różnego rodzaju rachunkami, fakturami, oświadczeniami, mającymi potwierdzić, że czynność ta nie była fikcyjna. Niejednokrotnie dłużnicy by ukryć swój majątek posługują się również umową darowizny. Obdarowanym może być małżonek, dzieci a nawet przyjaciele. Pokrzywdzonemu wierzycielowi z pomocą przychodzi wówczas skarga pauliańska. Za jej pomocą wierzyciel może żądać uznania tych umów za bezskutecznych w stosunku do niego, nawet jeśli obdarowany nie wiedział i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Należy jednak pamiętać o zachowaniu 5-letniego terminu przedawnienia, liczonego od dnia dokonania czynności (art. 534 k.c.)

Pozew przeciwko dłużnikowi

Kancelarie Adwokackie posiadając doświadczenie w dochodzeniu roszczeń od niewypłacalnych dłużników oferują Państwu pomoc w wytoczeniu powództwa o uznanie czynności dłużnika za bezskuteczną, zgromadzeniu niezbędnych dowodów oraz w sprawnym poprowadzeniu sprawy przed sądem.

Pomoc adwokata

Jeżeli zostaliście Państwo pokrzywdzeni przez dłużnika, skontaktujcie się z Kancelarią w celu uzyskania porady prawnej lub zlecenia prowadzenia sprawy sądowej. Dołożymy wszelkich starań, aby zarekomendować Państwu najkorzystniejsze rozwiązanie prawne.