Zasiedzenie

Co to jest zasiedzenie?

Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia prawa własności nieruchomości. Polega na długotrwałym posiadaniu nieruchomości przez osobę, która prawnie właścicielem nie jest. Po upływie odpowiedniego terminu osoba ta może jednak zostać uznana za właściciela danej rzeczy.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o zasiedzenie, skontaktuj się z nami

Co i kiedy może być przedmiotem zasiedzenia?

Zasiedzieć można nie tylko nieruchomość, ale także ruchomość, służebność gruntową i użytkowanie wieczyste. Koniecznym jest by osoba, która posiada daną rzecz była posiadaczem samoistnym. Co oznacza, że powinna się zachowywać jak właściciel, dbać o rzecz oraz wykonywać ciążące wobec niej obowiązki. Zachowanie to może manifestować np. płacenie podatków od nieruchomości, uprawianie nieruchomości rolnej, zamieszkiwanie na niej. Kolejną przesłanką jest dobra lub zła wiara posiadacza. W przypadku ruchomości zasiedzieć rzecz może tylko osoba w dobrej wierze, czyli osoba która jest przekonana, że nabyła rzecz zgodnie z prawem (art. 174 k.c.). Z kolei nieruchomości można zasiedzieć zarówno w dobrej jak i złej wierze. Różnica polega jedynie na długości czasu, który musi upłynąć. I tak w pierwszym przypadku należy posiadać rzecz nieprzerwanie przez 20 lat, w drugim przez 30 lat (art. 172 k.c.).

Sprawa sądowa o zasiedzenie

Zasiedzenie następuje z mocy prawa, co oznacza, że posiadacz staje się właścicielem danej rzeczy po spełnieniu wyżej wymienionych przesłanek. By potwierdzić swoje prawo powinien on jednak wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia. A następnie na tej podstawie uzyskać wpis w księdze wieczystej danej nieruchomości.

Pomoc adwokata

Kancelarie Adwokackie BHS – Adwokaci pomogą Państwu w sporządzeniu wniosku o zasiedzenie oraz w dopełnieniu innych niezbędnych formalności, w tym wieczystoksięgowych. Zapraszamy do kontaktu.