Prawo gospodarcze

BHS Kancelarie adwokackie z siedzibą w Krakowie świadczą pomoc prawną z zakresu  prawa gospodarczego.

Nasze usługi

Adwokaci udzielają porad prawnych, sporządzają opinie prawne oraz projekty pism, umów i aktów korporacyjnych wewnętrznych. Prowadzimy również bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, spółek cywilnych, osobowych oraz kapitałowych.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie z zakresu prawa gospodarczego, skontaktuj się z nami

Specjalizacja w prawie gospodarczym i handlowym

W zakresie prawa gospodarczego zajmujemy się:

przygotowywaniem, opiniowaniem, aneksowaniem umów występujących w obrocie gospodarczym (w tym umowa sprzedaży, najmu, dzierżawy, zlecenia, umowa o świadczenie usług)

przygotowywaniem projektów aktów wewnętrznych, instrukcji, regulaminów, protokołów posiedzeń organów (walnych zgromadzeń, zarządów, rad nadzorczych), statutów

-składamy w imieniu Klientów wnioski o dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

– reprezentacją w postępowaniach rejestrowych

– powoływaniem i rejestracją spółek,

likwidacją spółek,

– procesami przekształceniowymi (przekształcenie, łączenie, podział spółek)

– wykonujemy audyty prawne – due dilligence

– doradzamy przy nabywaniu przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa

– reprezentujemy podmioty w toku postępowania upadłościowego i naprawczego (wniosek o ogłoszenie upadłości, zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym)

– doradzamy w zakresie ustanowienia zabezpieczeń umów (w tym poręczenie, umowa kaucji, weksel)

Kancelaria pomaga w zakładaniu fundacji i stowarzyszeń  a także bieżącym doradztwie prawnym na rzecz ngo, w tym w zakresie statusu organizacji pożytku publicznego (OPP)

Kontakt