Obsługa prawna

Kancelarie Adwokackie BHS – Adwokaci świadczą usługi prawnej w ramach stałej obsługi przedsiębiorców, w tym w szczególności spółek handlowych.
Na czym polega stała obsługa prawna?
W ramach stałej obsługi prawnej Państwa firmy kompleksowo zajmujemy się wszystkimi kwestiami wymagającymi znajomości prawa (polskiego, unijnego, międzynarodowego). Przygotowujemy opinie prawne, projekty umów handlowych, opiniujemy umowy zaproponowane przez kontrahentów, przygotowujemy akty wewnętrzne (protokoły zgromadzeń, regulaminy, statuty), wprowadzamy optymalizacje podatkowe, zapewniamy obsługę spraw wymagających rejestracji w KRS a także reprezentujemy w postępowaniach sądowych (cywilnych, karnych, gospodarczych i administracyjnych). W razie potrzeby zajmujemy się również działaniami restrukturyzacyjnymi (fuzje, podziały, przekształcenia, likwidacje).
 
Zapraszamy do kontaktu