Weksel

Czym jest weksel?

Weksel to papier wartościowy. Posiada ściśle określone przez prawo cechy i elementy.
W wekslu wystawca weksla zobowiązuje się zapłacić określoną sumę pieniędzy (weksel własny), bądź zobowiązuje się, że zapłaci inna osoba (weksel trasowany). Na jego podstawie osoba uprawniona z weksla – remitent może domagać się od zobowiązanego (wystawcy bądź trasata) zapłaty sumy określonej w wekslu

Jakie są zalety weksla?

W przypadku braku uzyskania zapłaty na podstawie weksla, trzeba dochodzić należności na drodze sądowej a następnie, w przypadku braku dalszej zapłaty, w ramach postępowania egzekucyjnego. Weksel przyśpiesza postępowanie, obniża również jego koszty.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu prawa wekslowego, skontaktuj się z nami

Czy weksel zabezpiecza zapłatę długu?

Weksel przyśpiesza odzyskanie należności  a także zmniejsza koszty postępowania sądowego. Posiadanie weksla nie gwarantuje jednak zapłaty, osoba zobowiązana z weksla może bowiem nie posiadać majątku, a egzekucja na podstawie tytułu wykonawczego uzyskanego w oparciu o weksel może okazać się nieskuteczna.

Czy z popisaniem weksla związany jest obowiązek uiszczania opłat?

Nie, obecnie nie istnieje obowiązek uiszczania opłat skarbowych od występujących w obrocie weksli. Brak obowiązku uiszczania opłat dodatkowo wpływa na atrakcyjność weksla.

Czy podpisanie weksla jest dla mnie ryzykowne?

Przed podpisaniem weksla warto zasięgnąć porady prawnej. Jeżeli chcecie Państwo uzyskać poradę prawną dotyczącą możliwego ryzyka związanego z podpisaniem weksla, przygotowaniem weksla, weryfikacją ważności weksla, wyegzekwowaniem na jego podstawie zapłaty, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z adwokatami Kancelarii adwokackiej BHS Adwokaci w Krakowie.