Prawo karne gospodarcze

Przestępczość gospodarcza

W dobie internetu, nowych technologii oraz dostępu do instytucji finansowych, przestępczość w dużej mierze zmieniła swój charakter. Coraz rzadziej mamy do czynienia z tradycyjnymi przestępstwami przeciwko mieniu, tj. kradzież z włamaniem, rozbój czy wymuszenie rozbójnicze. Dużo częściej natomiast sprawy karne dotyczą takich przestępstw jak „pranie brudnych pieniędzy”, „łapówkarstwo”, oszustwo czy też tzw. „działanie na szkodę spółki” i „wyprowadzanie majątku ze spółki”. Popularne stają się również przestępstwa skodyfikowane poza kodeksem karnym, np. w prawie upadłościowym, w kodeksie spółek handlowym, w prawie autorskim oraz w prawie zamówień publicznych. Znaczna część spraw karnych dotyczy tzw. kreatywnej księgowości oraz nadużyć podatkowych.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie z zakresu prawa karnego gospodarczego, skontaktuj się z nami

Pomoc adwokata w sprawach karnych gospodarczych

Kancelarie Adwokackie BHS – Adwokaci świadczą usługi na rzecz osób zajmujących się sprawami majątkowymi spółek zarówno udzielając porad prawnych członkom organów (członkom zarządów) w zakresie prewencji karnej, jak i reprezentując podejrzanych i oskarżonym w postępowaniu karnym. Adwokaci posiadają bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw karnych oraz znajomość instytucji prawa handlowego, ekonomii i rynków finansowych. Pozwala to na kompleksowe spojrzenie na sprawę i znalezienie  rozwiązania opartego nie tylko na samym prawie karnym, ale również na dziedzinach wyspecjalizowanych. Doświadczenie pokazuje, że najlepsze wyniki w sprawach karnych gospodarczych uzyskuje się w oparciu o analizę jurydyczną i analizę konkretnych instytucji a nie poprzez próbę zwalczania okoliczności faktycznych.

Współpraca z Kancelarią

W ramach naszych usług oferujemy konsultacje dotyczące oceny zamierzanych transakcji pod kątem ich zgodności z prawem, w tym w szczególności prawem karnym. Pomagamy minimalizować ryzyko wystąpienia postępowań karnych, a w przypadku już wszczętego postępowania, wypracowujemy z klientem możliwie najskuteczniejszą linię obrony. Wspieramy również podmioty pokrzywdzone, występując w charakterze oskarżycieli posiłkowych.

Sporządzamy wnioski o umorzenie postępowania karnego, wyczerpujące odpowiedzi na akty oskarżenia, wnioski dowodowe w toku sprawy, apelacje, zażalenia oraz kasacje.

Kontakt.