Oszustwo

Przestępstwo oszustwa (art. 286 § 1 kodeksu karnego) polega na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd tej osoby albo wyzyskanie jej błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania.

Zamiar bezpośredni przy przestępstwie oszustwa

Nie każde doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem innej osoby będzie oszustwem. Sprawca nie tylko od początku musi chcieć doprowadzić pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (zamiar bezpośredni), ale także musi działać w określony powyżej sposób (wprowadzając w błąd albo wyzyskując błąd lub niezdolność do należytego pojmowania przedsiębranego działania), a nadto musi działać w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Dla dokonania oszustwa nie ma jednak znaczenia, czy sprawca rzeczywiście korzyść majątkową osiągnął.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie związanej z oszustwem, skontaktuj się z nami

Oszustwo a roszczenie cywilnoprawne

Należy odróżnić przestępstwo oszustwa od rozliczeń cywilnoprawnych – nie każdy przypadek braku zapłaty za towar czy usługę może być traktowany jako oszustwo. W każdym przypadku znaczenie ma szereg okoliczności stanu faktycznego, które należy w prawidłowy sposób ocenić, aby przyjąć czy doszło do wypełnienia znamion czynu zabronionego z art. 286  § 1 kodeksu karnego.

W przypadku postawienia zarzutu popełnienia przestępstwa oszustwa pomoc adwokata od początkowej fazy postępowania przygotowawczego jest wskazana.

Pokrzywdzony oszustwem

Oprócz działania w charakterze obrońców posiadamy również doświadczenie w reprezentowaniu osób pokrzywdzonych oszustwem. W przypadku dwukrotnego umorzenia postępowania przygotowawczego istnieje możliwość sporządzenia i wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia przez samego pokrzywdzonego. W takim wypadku zapewniamy profesjonalną pomoc prawną, sporządzenie subsydiarnego aktu oskarżenia i reprezentację w sądzie.

Pomoc adwokata

Porady prawne udzielane są przez adwokatów w Krakowie przy ul. Św. Anny 9 i przy ul. Królewskiej 11/3. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy, w celu umówienia terminu spotkania.