Prawo Rodzinne

Kancelarie adwokackie adwokat Katarzyny Budzoń – Grabek, adwokat Kingi Henzel i adwokat Karoliny Stachury z siedzibą w Krakowie oferują kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego.

Sprawy rodzinne

Udzielamy porad prawnych oraz prowadzimy sprawy:

- o rozwód (rozwód z winy małżonka, rozwód bez orzekania o winie)

- o separację

- o podział majątku wspólnego małżonków i rozliczenie nakładów

- o ustanowienie rozdzielności majątkowej

- o alimenty (podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów i uchylenie obowiązku alimentacyjnego a także sprawy karne o uporczywą niealimentację)

- z zakresu władzy rodzicielskiej (ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej, przywrócenie władzy rodzicielskiej)

- o kontakty z dzieckiem (uregulowanie kontaktów, zmiana kontaktów, zakaz kontaktów)

- związane z uprowadzeniem dziecka za granicę (w ramach Konwencji Haskiej o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę)

- o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa

- o przysposobienie dziecka (adopcja dziecka)

- o ubezwłasnowolnienie całkowite/częściowe

- dotyczące zarządu majątkiem dziecka (zezwolenie sądu opiekuńczego, sprzedaż majątku dziecka)

- o wydanie przez sąd zgody zastępczej w przypadku braku porozumienia z drugim rodzicem dziecka (paszport dla dziecka, zgoda na leczenie lub operację dziecka, zgoda na zmianę miejsca zamieszkania dziecka, edukacja dziecka, nazwisko dziecka)

Udział adwokata w sprawach z zakresu prawa rodzinnego

Sprawy rodzinne zwykle łączą się z towarzyszącymi im silnymi emocjami. Dzieje się tak dlatego, że dotyczą one bardzo istotnych kwestii życiowych. Nierzadko dotyczą sporów między rodzicami o sprawy związane z małoletnimi dziećmi.

Większość instytucji prawnych z zakresu prawa rodzinnego została szczegółowo uregulowana w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Nie zawsze łatwo jest zrozumieć zawiłości prawne bez pomocy specjalisty. Pojawiają się również kwestie związane z postępowaniem przed sądem, tj. zachowanie na sali sądowej, kolejność zabierania głosu, umiejętne zadawanie pytań świadkom, właściwe przedstawienie swoich twierdzeń i dowodów. Udział profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata w sprawach rodzinnych jest zatem wskazany, w celu prawidłowego rozpoznania problemu prawnego, wyboru właściwego rodzaju postępowania i sposobu jego poprowadzenia. Adwokat na każdym etapie postępowania udziela odpowiedzi na pytania dotyczące procedury sądowej i zagadnień prawnych oraz monitoruje sprawę, dzięki czemu wiadomo jaki jest jej etap.

Kontakt