Prawo Rodzinne

Kancelarie adwokackie adwokat Katarzyny Budzoń – Grabek, adwokat Kingi Henzel i adwokat Karoliny Stachury z siedzibą w Krakowie oferują kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego.

Sprawy rodzinne

Udzielamy porad prawnych oraz prowadzimy sprawy:

o rozwód (rozwód z winy małżonka, rozwód bez orzekania o winie)

o separację

o podział majątku wspólnego małżonków i rozliczenie nakładów

– o ustanowienie rozdzielności majątkowej

o alimenty (podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów i uchylenie obowiązku alimentacyjnego a także sprawy karne o uporczywą niealimentację)

– z zakresu władzy rodzicielskiej (ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej, przywrócenie władzy rodzicielskiej)

o kontakty z dzieckiem (uregulowanie kontaktów, zmiana kontaktów, zakaz kontaktów)

– związane z uprowadzeniem dziecka za granicę (w ramach Konwencji Haskiej o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę)

– o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa

– o przysposobienie dziecka (adopcja dziecka)

– o ubezwłasnowolnienie całkowite/częściowe

– dotyczące zarządu majątkiem dziecka (zezwolenie sądu opiekuńczego, sprzedaż majątku dziecka)

– o wydanie przez sąd zgody zastępczej w przypadku braku porozumienia z drugim rodzicem dziecka (paszport dla dziecka, zgoda na leczenie lub operację dziecka, zgoda na zmianę miejsca zamieszkania dziecka, edukacja dziecka, nazwisko dziecka)

Udział adwokata w sprawach z zakresu prawa rodzinnego

Sprawy rodzinne zwykle łączą się z towarzyszącymi im silnymi emocjami. Dzieje się tak dlatego, że dotyczą one bardzo istotnych kwestii życiowych. Nierzadko dotyczą sporów między rodzicami o sprawy związane z małoletnimi dziećmi.

Większość instytucji prawnych z zakresu prawa rodzinnego została szczegółowo uregulowana w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Nie zawsze łatwo jest zrozumieć zawiłości prawne bez pomocy specjalisty. Pojawiają się również kwestie związane z postępowaniem przed sądem, tj. zachowanie na sali sądowej, kolejność zabierania głosu, umiejętne zadawanie pytań świadkom, właściwe przedstawienie swoich twierdzeń i dowodów. Udział profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata w sprawach rodzinnych jest zatem wskazany, w celu prawidłowego rozpoznania problemu prawnego, wyboru właściwego rodzaju postępowania i sposobu jego poprowadzenia. Adwokat na każdym etapie postępowania udziela odpowiedzi na pytania dotyczące procedury sądowej i zagadnień prawnych oraz monitoruje sprawę, dzięki czemu wiadomo jaki jest jej etap.

Kontakt