Podział majątku

Sprawy dotyczące podziału majątku

Kancelarie Adwokackie z siedzibą w Krakowie zajmują się reprezentowaniem klientów w toku postępowań mających na celu podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie, zniesienie współwłasności ułamkowej oraz dział spadku. Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek, adwokat Kinga Henzel – Janowska oraz adwokat Karolina Stachura specjalizują się w kompleksowym prowadzeniu spraw majątkowych małżeńskich, w zakres których wchodzi fizyczny podział nieruchomości i ruchomości, dochodzenie spłat i dopłat, rozliczanie kwot wydatkowanych przez małżonków na zakup i utrzymanie majątku wspólnego (nakłady) oraz kosztów generowanych przez majątek.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie podziału majątku, skontaktuj się z nami

W czym pomoże adwokat przy podziale majątku?

Adwokaci pomogą Państwu w poniższych sprawach:
– ustalenie co wchodzi w skład majątku wspólnego
– ustalenie co wchodzi w skład majątku osobistego
– podział majątku w naturze
– podział majątku poprzez przyznanie własności wraz z zasądzeniem dopłat
– podział majątku poprzez rezygnację ze składnika majątkowego w zamian za spłatę
– podział majątku poprzez sprzedaż składników majątku wspólnego
– podział majątku poprzez pozostawienie któregoś ze składników we współwłasności
rozliczenie nakładów z majątku osobistego małżonka na majątek wspólny
– rozliczenie nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka
– rozliczenie nakładów z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek osobisty drugiego z małżonków
rozliczenie kosztów utrzymania majątku wspólnego
rozliczenie długu jednego z małżonków spłaconego z majątku wspólnego
– zgodny podział majątku wspólnego
ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym
– podział majątku wspólnego po śmierci jednego z małżonków
– dopuszczenie do współposiadania składników majątku wspólnego
– ustanowienie rozdzielności majątkowej przed rozwodem
– odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte w trakcie małżeństwa
– egzekwowanie orzeczenia sądu w przedmiocie podziału majątku
eksmisja małżonka z nieruchomości przyznanej na własność drugiemu z małżonków
– egzekwowanie dopłat i spłat po zakończeniu sprawy działowej
– ustalenie treści księgi wieczystej

Adwokaci pomogą Państwu możliwie szybko i sprawnie przeprowadzić podział majątku wspólnego. Zaproponują rozwiązania niestandardowe, wykraczające poza zwykły podział majątku wspólnego, tak by orzeczenie sądu odzwierciedlało rzeczywisty udział małżonków w gromadzeniu przez nich składników majątku.

Czy zawsze udziały małżonków w majątku wspólnym są równe?

Pamiętać należy, że nie zawsze każdemu z małżonków przysługuje połowa majątku a często w postępowaniu powinny zostać rozliczone nakłady i wydatki poczynione z majątków osobistych. Adwokaci przeanalizują Państwa sprawę pod kątem wszystkich rozwiązań przewidzianych prawem, tak by zakończyła się ona korzystnym dla Państwa rozstrzygnięciem.

Kiedy można podzielić majątek wspólny?

Podział majątku wspólnego możliwy jest dopiero po ustaniu ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej bądź umownej. W praktyce oznacza to, że przed podziałem majątku konieczne jest albo uzyskanie wyroku rozwodowego albo ustanowienia rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa może zostać ustanowiona umownie u notariusza albo przymusowo w drodze postępowania sądowego.

Ile wynosi opłata sądowa za podział majątku?

Opłata sądowa od wniosku o podział majątku wynosi 300 zł, gdy wniosek ten zawiera zgodny projekt podziału, natomiast w pozostałych przypadkach opłata ta to wynosi 1000 zł.

Jakie sprawy są powiązane ze sprawą o podział majątku?

Kancelarie Adwokackie zapewnią Państwu pomoc także przy sprawach powiązanych, np. rozwód, rozdzielność majątkowa, eksmisja z nieruchomości, egzekucja spłat i dopłat, wydanie przedmiotów osobistych oraz zawieranie umów majątkowych (intercyzy).

Gdzie toczyć się będzie sprawa o podział majątku?

Zasadniczo właściwy w sprawach o podział majątku jest sąd rejonowy miejsca położenia majątku. W praktyce jest to zwykle sąd właściwy dla miejscowości, w której znajduje się wspólna nieruchomość (dom, działka, mieszkanie). Kancelarie Adwokackie BHS – Adwokaci świadczą usługi na terenie całego kraju. Prowadzimy sprawy także na rzecz osób na stałe zamieszkujących zagranicą.

W celu uzyskania porady prawnej, konsultacji przy już wszczętej sprawie bądź zlecenia adwokatowi reprezentacji w toku sprawy o podział majątku, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Spotkania odbywają się w Kancelariach Adwokackich w Krakowie przy ul. Królewskiej 11/3 oraz przy ul. Św. Anny 9.