Separacja

Rozwód czy separacja?

W przypadku gdy decyzja o rozwodzie nie jest ostateczna, istnieją widoki na to, aby małżonkowie pogodzili się bądź też rozkład pożycia nie jest trwały, można żądać orzeczenia przez sąd separacji. Separacja nie jest rozwiązaniem małżeństwa, jednak pociąga za sobą szereg konsekwencji związanych z uregulowaniem kwestii dotyczących małoletnich dzieci oraz ma istotne znaczenie dla spraw majątkowych małżonków.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie separacji, skontaktuj się z nami

Jakie są różnice pomiędzy rozwodem a separacją?

1. Po orzeczeniu rozwodu można zawrzeć nowy związek małżeński a po orzeczeniu separacji nie ma takiej możliwości.

2. Separacja może zostać przez sąd zniesiona i małżeństwo nadal trwa, rozwód jest nieodwracalny.

3. Do orzeczenia separacji wystarczy wykazać, iż nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, ale rozkład ten nie musi mieć charakteru trwałego. Natomiast w Celu uzyskania rozwodu należy wykazać także, że zupełny rozkład pożycia jest trwały.

W ramach porady prawnej w zakresie prawa rodzinnego adwokat pomoże Państwu zrozumieć różnice pomiędzy rozwodem a separacją oraz podjąć optymalną decyzję co do rodzaju postępowania.

Praktyka pokazuje, że straty spowodowane rezygnacją z pomocy profesjonalnego pełnomocnika mogę wielokrotnie przekroczyć koszty jego usług.

W celu uzyskania porady prawnej dla Państwa wygody oferujemy możliwość spotkań w kancelarii adwokackiej w dwóch miejscach w Krakowie: w kancelarii adwokackiej przy ul. Królewskiej 11/3 oraz w kancelarii adwokackiej przy ul. św. Anny 9.

Zapraszamy do kontaktu.