Ubezwłasnowolnienie

Instytucja ubezwłasnowolnienia

Instytucja ubezwłasnowolnienia została stworzona, aby pomóc osobom, które same nie potrafią zadbać o swoje interesy. Jest wyrazem troski o dobro osób chorych, a zarazem służy krewnym opiekującym się nimi. Najczęściej dotyczy osób w różnym stopniu niepełnosprawnych intelektualnie, a także osób z problemami związanymi z nadużywaniem alkoholu lub narkotyków.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie z zakresu ubezwłasnowolnienia, skontaktuj się z nami

Ubezwłasnowolnienie całkowite czy częściowe?

Ubezwłasnowolnić można osobę całkowicie lub częściowo. W pierwszym przypadku traci ona pełną zdolność do czynności prawnych, a wszelkie czynności dokonuje w jej imieniu ustanowiony przez sąd opiekuńczy opiekun prawny. Ubezwłasnowolnienie całkowite może zostać orzeczone w stosunku do osoby pełnoletniej, jak i nie mającej ukończonych lat osiemnastu, ale mającej ukończonych lat trzynaście w sytuacji, gdy osoba ta jest chora psychicznie, niedorozwinięta umysłowo lub też dotknięta innego rodzaju zaburzeniami psychicznymi, w szczególności pijaństwem lub narkomanią i wskutek tej choroby nie jest w stanie kierować swym postępowaniem (art. 13 k.c.). Z kolei ubezwłasnowolnienie częściowe powoduje tylko ograniczenie w zdolności do czynności prawnych. Dla takiej osoby sąd opiekuńczy ustanawia kuratora, który pomaga jej w prowadzeniu własnych spraw. Ubezwłasnowolnienie częściowe może zostać orzeczone wyłącznie wobec osoby pełnoletniej, która z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii potrzebuje tylko pomocy do prowadzenia swych spraw (art. 16 k.c.).

W jakim trybie dokonuje się ubezwłasnowolnienia?

Ubezwłasnowolnienia można dokonać w ramach postępowania sądowego, w toku którego należy wykazać przesłanki ustawowe oraz umotywować wybór opiekuna prawnego/kuratora. Postępowanie toczy się w trybie nieprocesowym.

Ile wynosi opłata sądowa od wniosku o ubezwłasnowolnienie?

Opłata sądowa wynosi 40 zł.

Kontakt z Kancelarią

Kancelarie Adwokackie BHS-Adwokaci udzielą Państwu porady prawnej co do wyboru formy ubezwłasnowolnienia, a następnie adwokaci sporządzą odpowiedni wniosek i sprawnie pokierują całym postępowaniem sądowym. Zapraszamy Państwa do kontaktu z Kancelarią.