Uprowadzenie dziecka

Konwencja haska o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę

Żyjemy w świecie otwartych granic, coraz więcej osób decyduje się na związek z obcokrajowcem bądź wspólną emigrację. Może to rodzić liczne konflikty związane z opieką nad dzieckiem. Niejednokrotnie jeden z rodziców wywozi dziecko za granicę, mając nadzieję, że nie dosięgnie go tam polski wymiar sprawiedliwości. W tym przypadku drugiemu rodzicowi przychodzi z pomocą Konwencja haska, która ma na celu zagwarantowanie niezwłocznego powrotu dziecka do państwa jego pochodzenia. Zdarza się także, iż rodzic mieszkający poza granicami RP, decyduje się na powrót z dzieckiem do Polski bez uzgodnienia tego z drugim rodzicem. W takich sytuacjach naraża się na wszczęcie przeciwko niemu postępowania sądowego o wydanie dziecka.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie związanej z uprowadzeniem dziecka, skontaktuj się z nami

Kiedy można złożyć wniosek o wydanie dziecka w trybie Konwencji haskiej?

Na podstawie Konwencji haskiej można złożyć wniosek o wydanie dziecka. Muszą jednak zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

  • dziecko nie ukończyło 16 lat,
  • dziecko zostało uprowadzone lub zatrzymane w państwie-stronie Konwencji,
  • dziecko miało miejsce stałego pobytu w państwie stronie Konwencji – w czasie, gdy doszło do jego uprowadzenia,
  • wskutek uprowadzenia lub zatrzymania doszło do naruszenia prawa do opieki, a wnioskodawca skutecznie wykonywał to prawo w chwili uprowadzenia lub zatrzymania.

Kiedy należy złożyć wniosek o wydanie dziecka?

Wniosek o wydanie dziecka należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie jednego roku. Jeżeli od dnia uprowadzenia upłynął ponad rok, wydanie dziecka jest wykluczone, jeżeli drugi rodzic udowodni, że dziecko przystosowało się już do swojego nowego środowiska.

Do jakiego organu składa się wniosek o wydanie dziecka?

Konwencja dopuszcza dwa tryby przesyłania wniosków. Osoba zainteresowana może zwrócić się do polskiego organu centralnego, tj. do Ministerstwa Sprawiedliwości lub bezpośrednio do odpowiedniego organu centralnego tego państwa, w którym dziecko przebywa (art. 8 ust.1, art. 21 ust. 1 Konwencji).

Pomoc adwokata w sprawie uprowadzenia/porwania dziecka

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek, adwokat Kinga Henzel – Janowska oraz adwokat Karolina Stachura posiadają doświadczenie związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz rodziców dzieci uprowadzonych za granicę. Kancelarie adwokackie pomagają w sporządzeniu wniosków o wydanie dziecka, a także reprezentują osoby posądzone o bezprawne przywiezienie dziecka z zagranicy do Polski. Powierzając sprawę adwokatowi uzyskują Państwo pewność, że sprawa zostanie poprowadzona prawidłowo i szybko. Biegła znajomość przez adwokatów języków: angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego, a także prawa obcego pomoże uzyskać korzystne dla Państwa rozstrzygnięcie.

Mediacja w sprawie o uprowadzenie/porwanie dziecka

W ramach postępowania prowadzonego w trybie Konwencji haskiej istnieje również możliwość zawarcia porozumienia bez konieczności uzyskania orzeczenia sądowego – w drodze mediacji. Nasi adwokaci doradzą również Państwu w kwestii przeprowadzenia postępowania mediacyjnego.

Kontakt z Kancelariami Adwokackimi