Testament

Kto i w jakim celu może sporządzić testament?

Za pomocą testamentu zmarły może postanowić komu przypadnie po jego śmierci spadek. Spadkodawca nie jest związany ustawowym porządkiem dziedziczenia, dlatego cały swój majątek może zapisać osobom obcym. Uprawnionym do sporządzenia testamentu jest każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych (art. 944 § 1 k.c.).

W jakiej formie można sporządzić testament?

Testament może zostać spisany własnoręcznie, opatrzony datą i podpisany. Może być również sporządzony u notariusza w formie aktu notarialnego, jak również w szczególnych przypadkach wypowiedziany ustnie w obecności świadków. Warto zaznaczyć, że każda jego forma jest tak samo ważna. Niemniej jednak testament notarialny jest najtrudniejszy do podważenia, ukrycia czy też zniszczenia.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie związanej z testamentem, skontaktuj się z nami

Czy testament można unieważnić?

W przypadku każdego testamentu (nawet testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego), można wykazywać, iż testator w dacie sporządzania testamentu nie był w stanie zrobić tego w sposób świadomy – np. z powodu choroby psychicznej. Wymaga to przeprowadzenia odpowiednich dowodów. Najłatwiej jest unieważnić testament własnoręczny. Do powodów podnoszonych przez spadkobierców zalicza się m.in.: wydrukowanie testamentu przygotowanego na komputerze i podpisanie go, brak podpisu na testamencie, sporządzenie testamentu przez pełnomocnika, a także przyczyny wskazane w art. 945 § 1 k.c. Na nieważność testamentu należy powołać się w ściśle określonym przez ustawodawcę czasie.

Co w sytuacji, gdy testament jest niezrozumiały?

Testament może się również okazać nieważny, z uwagi na zapisy w nim zawarte. Zdarza się również, że wola spadkobiercy jest sformułowana w sposób niezrozumiały lub niejednoznaczny. W takich przypadkach stosuje się domniemania prawne oraz wykładnie oświadczeń testatora.

Jak sporządzić poprawny testament?

Pomoc adwokata może okazać się Państwu potrzebna w wyborze formy sporządzenia testamentu (zapisu windykacyjnego), sformułowaniu jednoznacznych postanowień, które będą jak najpełniej realizowały wolę testatora (spadkodawcy) i nie będą skutkowały nieważnością testamentu oraz przy zrozumieniu zasad dziedziczenia, w tym instytucji zachowku, zapisu, polecenia, wydziedziczenia, uznania za niegodnego spadku, zrzeczenia się spadku.

Kontakt z adwokatem

Adwokaci udzielą Państwu porad prawnych oraz poprowadzą wszystkie sprawy spadkowe. Kancelarie Adwokackie współpracując z notariuszami pomogą Państwu również dopełnić formalności związanych ze spisaniem testamentu w formie aktu notarialnego. W celu umówienia spotkania w kancelarii prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.