Zachowek

Zmiana partnera i założenie nowej rodziny, zdarzają się obecnie coraz częściej. Niesie to szereg konsekwencji w stosunkach rodzinny i majątkowych. Systematycznie wzrasta liczba testamentów, w których do dziedziczenia zamiast dzieci z małżeństwa powołani są konkubent albo konkubentka a czasem nawet ich dzieci z wcześniejszych związków. Może być również tak, że z innych powodów spadkodawca sporządzając akt ostatniej woli pomija w nim swoją rodzinę.

Co to jest zachowek? 

Instytucja zachowku pozwala wykluczonym z dziedziczenia członkom rodziny żądać od spadkobierców testamentowych zapłaty części kwoty, jaka by im się należała, gdyby nie zostali odsunięci od dziedziczenia.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie związanej z zachowkiem, skontaktuj się z nami

Kto może żądać zachowku?

Uprawnionymi do zachowku są zstępni, małżonkowie oraz rodzice spadkodawcy (art. 991 § 1 k.c.).

Jak jest wysokość zachowku?

Zachowek zazwyczaj ma formę pieniężną (art. 991 § 2 k.c.). Na jego wysokość wpływają różne okoliczności m.in. darowizny otrzymane w przeszłości od spadkodawcy, dokonane zapisy windykacyjne, koszty wychowania oraz wykształcenia ogólnego i zawodowego, które poniósł spadkodawca na rzecz swoich zstępnych, o ile przekraczają one przeciętną miarę przyjętą w danym środowisku. Natomiast przy obliczaniu zachowku nie dolicza się m.in. drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, dokonanych przed więcej niż dziesięciu lat, licząc wstecz od otwarcia spadku, oraz na rzecz małżonków przed zawarciem małżeństwa (art. 994 k.c.).

Co jeszcze ma wpływ na wysokość zachowku?

Należy również pamiętać, że przy ustalaniu udziału spadkowego stanowiącego podstawę do obliczania zachowku uwzględnia się także spadkobierców niegodnych oraz spadkobierców, którzy spadek odrzucili, natomiast nie uwzględnia się spadkobierców, którzy zrzekli się dziedziczenia albo zostali wydziedziczeni (art. 992 k.c.)

Jak w sprawie o zachowek może pomóc adwokat?

Adwokat pomoże Państwu oszacować wysokość należnego zachowku z uwzględnieniem poczynionych darowizn oraz ustalić krąg osób, od których można domagać się jego wypłaty. Dzięki doświadczeniu zawodowemu, adwokat, reprezentując uprawnionego do zachowku, zadba o to, aby poprawnie obliczony został substrat zachowku i tym samym kwota zachowku była jak najwyższa. Jeśli spadkobierca nie wypłaci dobrowolnie zachowku adwokat poprowadzi Państwa sprawę w postępowaniu przed sądem.

Co jeśli ktoś niezasadnie domaga się zachowku?

Spotykamy się z praktyką domagania zachowku od spadkobierców przez osoby nieuprawnione lub dochodzenia zachowku w kwocie istotnie zawyżonej. W takich sytuacjach adwokat pomoże Państwu podjąć skuteczną obronę w procesie sądowym.

Zapraszamy do kontaktu z kancelariami adwokackimi BHS-Adwokaci.