Adwokat Kinga Henzel-Janowska

Adwokat Kinga Henzel-Janowska

Adwokat Kinga Henzel – Janowska ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest stypendystką Wyższej Szkoły w Bremen, Niemcy, studentką Uniwersytetu w Kolonii, Niemcy (kierunek Rechtswissenschaften) oraz absolwentką Szkoły Prawa Austriackiego (w ramach kooperacji Uniwersytetu Wiedeńskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego). Ukończyła studia podyplomowe „Akademia Spółek” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Adwokat Kinga Henzel – Janowska odbyła aplikację adwokacką w Krakowie, a następnie złożyła egzamin adwokacki ze średnią wszystkich ocen 5.0. Od 2010 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej osób fizycznych oraz w prowadzeniu skomplikowanych sporów sądowych. 

Prywatnie pasjonatka jeździectwa, narciarstwa, motoryzacji i dobrej kuchni. 

Znajomość języków:

Adwokat Kinga Henzel-Janowska biegle włada językiem angielskim oraz językiem niemieckim.

Specjalizacja:

W zakres mojej specjalizacji wchodzą:

prawo spadkowe (nabycie spadku, zachowek, dział spadku, nieważność testamentu, planowanie dziedziczenia, wydziedziczenie, odrzucenie spadku, odrzucenie spadku za dzieci, pomoc przy umowach notarialnych dotyczących spadku, ugodowe negocjacje pozasądowe, opodatkowanie dziedziczenia, dziedziczenie przedsiębiorstwa, spis inwentarza spadkowego, dziedziczenie przez obcokrajowców, międzynarodowe sprawy spadkowe, przywłaszczenie składników spadku), 

podział majątku (podział majątku wspólnego po rozwodzie, ustanowienie rozdzielności majątkowej, ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, rozliczenie nakładów i darowizn na majątek wspólny, rozliczenie wspólnych długów, podział przedsiębiorstw w tym spółek wchodzących w skład majątku wspólnego, rozliczenie konkubinatu, negocjacje ugodowe zmierzające do pozasądowego zakończenia sporu, podatkowe aspekty podziału majątku, zniesienie współwłasności wraz z podziałem majątku lub działem spadku, przywłaszczenie składników majątku wspólnego)

prawo rodzinne (rozwód, separacja, alimenty na dziecko, alimenty dla małżonka, ubezwłasnowolnienie, opieka nad dzieckiem, piecza naprzemienna, kontakty z dzieckiem, Konwencja haska dot. uprowadzenia dziecka, porozumienia rodzicielskie oraz rozwodowe, ustalenie ojcostwa, reprezentacja Klientów w trakcie mediacji), 

prawo nieruchomości (zniesienie współwłasności nieruchomości, dopuszczenie do współposiadania nieruchomości, zasiedzenie nieruchomości, rozliczenie nakładów i pożytków, eksmisja byłego małżonka, ustalanie treści ksiąg wieczystych, zmiany własności w księgach wieczystych), 

prawo karne (sprawy karne związane ze spadkiem, sprawy karne pomiędzy małżonkami, przywłaszczenie, niealimentacja, przestępstwa majątkowe, oszustwa kredytowe, wypadek, sprawy karne wynikłe na tle podziałów majątków),

mediacja sądowa i pozasądowa (ugody sądowe, ugody i umowy notarialne).

Jak mogę Ci pomóc?

Udzielam porad prawnych i reprezentuje klientów w sporach sądowych w I instancji i na etapie apelacji. Wiele spraw wprawnie kieruje na drogę negocjacji/mediacji, pomagając stronom osiągnąć porozumienie nawet tam, gdzie wydawało się to niemożliwe. Specjalizuje się w skomplikowanych procesach sądowych. Przyjmuje zasadę, że sprawa klienta ma być załatwiona od początku do końca, wobec czego po zakończonej sprawie sądowej przygotowuje dla Klientów wnioski wieczysto księgowe, zgłoszenia do urzędu skarbowego oraz w razie potrzeby pomagam w zbyciu składników majątku. Reprezentuje Klientów na terenie całej Polski. 

Jak możesz się ze mną skontaktować?

Z uwagi na konieczność zapewnienia Klientom wyłączności w trakcie spotkania, konieczne jest wcześniejsze umówienie terminu konsultacji za pośrednictwem telefonu, aplikacji Whatsapp, mailowo lub poprzez kontakt z sekretariatem Kancelarii. Pamiętaj proszę, że jeśli nie odbieram to oznacza, że jestem w trakcie spotkania z Klientem, na rozprawie sądowej albo na czynnościach w policji lub prokuraturze. Na pewno oddzwonię, a jeśli w Twojej sprawie potrzebny jest pilny kontakt uprzejmie proszę o wiadomość SMS. 

Porady prawne ze mną odbywają się w Kancelarii Adwokackiej przy ul. Królewskiej 11/3 w Krakowie oraz w formie zdalnej.

Tel: +48 506 101 936

E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl

Dyplomy i certyfikaty