Obsługa prawna firm i spółek Kraków

Na czym polega obsługa prawna przedsiębiorców w Kancelarii BHS-Adwokaci?

Adwokaci Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie świadczą usługi prawne z zakresu obsługi prawną przedsiębiorców oraz innych podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej takich jak: fundacje i stowarzyszenia. W ramach bieżącej obsługi prawnej przygotowywane są projekty umów i aktów wewnętrznych spółki, opinie prawne, audyty prawne nieruchomości – due dilligence a także analizy umów gospodarczych zaproponowanych przez kontrahentów. Prawnicy Kancelarii BHS-Adwokaci oferują kompleksową obsługę prawną, zapewniają bieżący kontakt i doradztwo prawne, prowadzą negocjacje i mediacje, występują jako pełnomocnicy w imieniu Klientów przy dokonywania czynności prawnych oraz zawieraniu umów w kancelariach notarialnych, jak również reprezentują przedsiębiorców w postępowaniach sądowych, w tym w sprawach cywilnych, dotyczących nieruchomościsprawach gospodarczych, w postępowaniach przed sądami powszechnymi, a także przed sądami rejestrowymi, wieczystoksięgowymi, sądami pracy i sądami administracyjnymi. 

Jakie podmioty korzystają z obsługi prawnej w Kancelarii BHS-Adwokaci?

Adwokaci krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci świadczą pomoc prawną na rzecz spółek handlowych, zarówno spółek osobowych jak i kapitałowych oraz przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także fundacji i stowarzyszeń. Prawnicy Kancelarii zapewniają bieżącą obsługę prawną zarówno przedsiębiorcom, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą, jak również firmom z wieloletnim doświadczeniem o rozbudowanej strukturze wewnętrznej. 

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Przykładowe pytania, pojawiające się w trakcie obsługi prawnej, które rozwiązuje prawnik dla firm Kraków z Kancelarii BHS-Adwokaci specjalizujący się w prawie gospodarczym:

Adwokaci krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci doradzają przedsiębiorcom, odpowiadając na pytania pojawiające się w trakcie prowadzonej obsługi prawnej:

  • Czy posiedzenie zarządu/zgromadzenie wspólników może odbyć się zdalnie (w formie wideokonferencji)?
  • Czy po przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. cały majątek firmowy musi wejść do spółki?
  • Kto podpisuje protokół posiedzenia zarządu?
  • W jaki sposób przeprowadzić proces zwolnienia pracownika?
  • Jak powinna wyglądać umowa pożyczki pomiędzy spółką a członkami zarządu?
  • Czy można sprzedać/ darować udziały w spółce z o.o.?
  • Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością płaci podatek dochodowy?
  • Jakie dokumenty musi składać spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego?

Obsługa prawna firm Kraków - co wchodzi w zakres usług adwokata?

Kancelaria Adwokacka BHS – Adwokaci, w ramach bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, oferuje stały kontakt, doradztwo prawne, sporządzanie i opiniowanie umów oraz kontraktów handlowych, przygotowywanie opinii prawnych i raportów co do stanu prawnego nieruchomości, reprezentacje Klientów w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i zabezpieczających, prowadzenie spraw pracowniczych – w tym sporządzanie umów i regulaminów. W ramach doradztwa prawnicy biorą udział w negocjacjach z kontrahentami i dłużnikami oraz prowadzą obsługę zgromadzeń wspólników i posiedzeń organów, w tym zarządów. Adwokaci krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci przygotowują uchwały oraz protokoły ze zgromadzeń wspólników, dokonują zgłoszeń do Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych.

Ile kosztuje obsługa prawna spółek?

Koszt obsługi prawnej spółek bądź innych podmiotów, jest uzależniony przede wszystkim od ilości czasu poświęconego przez prawników Kancelarii na świadczenie usług doradztwa prawnego. Wynagrodzenie Kancelarii będzie determinował rodzaj czynności (analiza lub sporządzenie dokumentacji spółki, dokonanie wpisu do KRS, reprezentacja przed sądem, prowadzenie postępowania sądowego), a także struktura spółki, obszerność dokumentacji, zakres oczekiwanej pomocy prawnej. Podczas pierwszej konsultacji koszt miesięcznej obsługi prawnej zostanie ustalony indywidualnie z Klientem, istnieje możliwość rozliczania pracy adwokata w systemie godzinowym, wówczas okresowo zostanie sporządzone zestawienie z rozliczeniem czasu przeznaczonego na obsługę prawną podmiotu gospodarczego. Możliwa jest również doraźna obsługa prawna, wówczas wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie przez adwokatów Kancelarii BHS-Adwokaci z Klientem.

Obsługa prawna przedsiębiorców Kraków - dlaczego warto skorzystać z usług naszej Kancelarii?

Adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek oraz adwokat Kinga Henzel – Janowska świadczą kompleksowe usługi dla przedsiębiorców: osób fizycznych oraz spółek prawa handlowego, a także fundacji i stowarzyszeń, dostosowując doradztwo prawne do indywidualnych potrzeb Klienta. Obszar prawa gospodarczego jest jedną ze specjalizacji prawników Kancelarii BHS-Adwokaci, którzy wspierają przedsiębiorców w codziennym prowadzeniu spraw spółki. Prawnicy Kancelarii świadczą usługi prawne w ramach bieżącej obsługi prawnej rzetelnie i z zaangażowaniem, zapewniając poufność i poszukując najlepszych rozwiązań dostosowanych do sytuacji Klientów. Dodatkowo specjalizacja Kancelarii obejmuje powiązane dziedziny prawa, ułatwiając tym samym kompleksowe spojrzenie na zagadnienia prawne pojawiające się w sprawach Klientów Kancelarii. Oprócz prawa gospodarczego adwokaci Kancelarii specjalizują się m.in. w prawie cywilnym, prawie nieruchomości, prawie pracy, prawie spadkowymprawie karnym.

Najczęściej pojawiające się pytania w ramach obsługi prawnej adwokatom z krakowskiej kancelarii adwokackiej BHS-Adwokaci

Jakie projekty przygotowuje Kancelaria BHS-Adwokaci?

Kancelaria przygotowuje projekty umów, w tym umów między wspólnikami oraz między spółką a członkami zarządu/wspólnikami. Prawnicy analizują również projekty umów dostarczone przez kontrahentów, a także sporządzają opinie prawne, ugody i akty wewnętrzne spółki (regulaminy, statuty), dokumentację pracowniczą, a także projekty podziałów i przekształceń spółek, projekty uchwał i protokołów posiedzeń zarządów spółek oraz ze zgromadzeń wspólników. Prawnicy pomagają również w formalnym zwołaniu zgromadzenia wspólników i złożeniu wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego.

Czy adwokaci zajmują się reprezentacją stron w sprawach przeciwko członkom zarządu?

Zgodnie z art. 299 kodeksu spółek handlowych – jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Wierzyciele spółki na postawie powyższej regulacji są uprawnieni do wytoczenia powództwa przeciwko członkowi lub członkom zarządu niewypłacalnej spółki. Należy jednak pamiętać, że istnieją przesłanki pozwalające na zwolnienie się z odpowiedzialności przez członków zarządu, każda sprawa wymaga indywidualnej analizy co do zasadności kierowania pozwu. Adwokaci Kancelarii BHS-Adwokaci mają doświadczenie w sprawach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu względem wierzycieli za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Prawnicy Kancelarii reprezentują zarówno członków zarządu, jak i wierzycieli w sprawach o zapłatę odszkodowania na podstawie art. 299 k.s.h.

Czy Kancelaria pomaga w złożeniu dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych?

Obecnie wszelkie wnioski do KRS muszą być złożone w formie elektronicznej przez właściwy system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości. Warunkiem koniecznym jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego. W ramach stałej obsługi prawnej adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci pomagają przedsiębiorcom w składaniu wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych, systemu S24 oraz Repozytorium Dokumentów Finansowych. 

Obsługa prawna firm Kraków. Skontaktuj się z adwokatami z kancelarii BHS-Adwokaci.

Adwokat Kinga Henzel – Janowska oraz adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek świadczą usługi prawne z zakresu stałej obsługi prawnej przedsiębiorców. Konsultacje prawne odbywają się zarówno online – za pośrednictwem poczty elektronicznej, wideokonferencji lub telefonicznie, jak i w krakowskich biurach Kancelarii zlokalizowanych przy ul. Św. Anny 9 oraz ul. Królewskiej 11/3. W ramach stałej obsługi prawnej adwokaci kompleksowo zajmują się wszystkimi kwestiami prawnymi dotyczącymi bieżącej działalności spółki. Zapraszamy do kontaktu z naszymi adwokatami w celu uzyskania indywidualnej oferty obsługi prawnej podmiotu gospodarczego.

Jakie sprawy z zakresu prawa gospodarczego prowadzą adwokaci naszej Kancelarii poza obsługą prawną firm?

Adwokaci Kancelaria Adwokacka BHS-Adwokaci specjalizują się w obszarze prawa gospodarczego prywatnego. Prawnicy Kancelarii zajmują się procesem rejestracji spółek, dokonują w imieniu przedsiębiorców wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego. Kancelaria zajmuje się także likwidacją spółek handlowych oraz sprawami z zakresu prawa wekslowego.

Jakimi sprawami zajmują się adwokaci Kancelarii BHS-Adwokaci, poza prawem gospodarczym?

Adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek oraz adwokat Kinga Henzel – Janowska specjalizują się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa pracy. Prawnicy Kancelarii prowadzą konsultacje prawne również z zakresu prawa nieruchomości, prawa spadkowego, prawa rodzinnego i prawa podatkowego. Szczegóły dotyczące zakresu usług świadczonych przez adwokatów naszej Kancelarii można znaleźć na stronie Specjalizacje.

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

Porady prawne z zakresu Obsługa prawna firm i spółek Kraków

Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Obsługa prawna firm i spółek Kraków, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

To jest nasza misja.

BHS Adwokaci Kraków

Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej