Prawo rodzinne Kraków

Kancelaria adwokacka BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie specjalizuje się w udzielaniu porad prawnych i prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Nasi adwokaci reprezentują Klientów w sprawach regulujących stosunki między małżonkami, rodzicami i dziećmi, krewnymi oraz w sprawach dotyczących opieki i kurateli, tj. w szczególności w sprawach dotyczących: rozwodu, separacji, unieważnienia małżeństwa, podziału majątku, ustanowienia rozdzielności majątkowej, władzy rodzicielskiej, pieczy naprzemiennej, kontaktów z dzieckiem, alimentów (zasądzenie alimentów, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów i uchylenie obowiązku alimentacyjnego) wydania zarządzeń opiekuńczych, zarządu majątkiem dziecka, ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa lub macierzyństwa, ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa, uprowadzenia dziecka oraz ubezwłasnowolnienia

W krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci uzyskacie Państwo kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw rodzinnych od prawników specjalizujących się w prawie rodzinnym i opiekuńczym. W sprawach rodzinnych towarzyszymy naszym Klientom zarówno na etapie przedsądowym, w mediacji, jak i w prowadzeniu skomplikowanych procesów sądowych. Działem prawa rodzinnego kancelarii adwokackiej BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie kierują adwokaci posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych, tj. adwokat Kinga Henzel-Janowska oraz adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek.

Czym jest prawo rodzinne?

Prawo rodzinne to dziedzina prawa regulująca stosunki prawne między małżonkami, rodzicami a dziećmi, krewnymi oraz sprawy dotyczące opieki i kurateli. Sprawy pomiędzy małżonkami to najczęściej sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, podział majątku czy ustanowienie rozdzielności majątkowej. Z kolei do kategorii spraw między rodzicami a dziećmi zaliczamy: sprawy o alimenty (podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego), kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Sprawami z zakresu prawa rodzinnego są również sprawy o ubezwłasnowolnienie – całkowite i częściowe, uprowadzenie dziecka, wydanie zarządzeń opiekuńczych w sprawach dziecka i sprawy dotyczące zarządu majątkiem dziecka

Kogo dotyczy prawo rodzinne?

Z pomocy prawnej udzielanej przez adwokatów od spraw rodzinnych z BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie mogą skorzystać wszystkie osoby szukające prawnika od spraw rodzinnych i opiekuńczych. Adwokaci z naszej Kancelarii oferują pomoc prawną nie tylko osobom zamieszkującym na stałe w Polsce ale również zamieszkującym zagranicą i obcokrajowcom. Prawnicy z Kancelarii BHS-Adwokaci biegle władają językiem angielskim i niemieckim. 

W czym może pomóc adwokat rodzinny? Sprawy rodzinne, którymi zajmujemy się w Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie

Specjalizacja w prawie rodzinnym i opiekuńczym Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci pozwala nam na profesjonalne i kompleksowe prowadzenie m.in. następujących spraw: 

Rozwód

W sprawach o rozwód warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, ponieważ silne emocje i stres towarzyszące postępowaniu rozwodowemu istotnie utrudniają samodzielne prowadzenie sprawy sądowej. Adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie pomagają Klientom przejść przez sprawy rozwodowe, doradzając we wszystkich kwestiach prawnych oraz zapewniając wsparcie psychiczne. Prawnicy reprezentują Klientów przed sądem w sprawach o rozwód w charakterze ich pełnomocników, jak również pomagają Klientom prowadzić negocjacje okołorozwodowe. Adwokat Kinga Henzel-Janowska i Katarzyna Budzoń-Grabek prowadząc sprawy rozwodowe dokładają wszelkich starań w celu uzyskania dla Klientów korzystnego wyroku rozwodowego oraz zabezpieczenia interesów Klientów w toku postępowania rozwodowego

Prawnicy od spraw rodzinnych z Kancelarii BHS-Adwokaci wyjaśnią Państwu, w jakich sytuacjach możliwe jest orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, kiedy małżonek może żądać orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonka, kiedy można żądać alimentów od byłego małżonka oraz czy w Państwa sprawie istnieje potrzeba orzekania o wspólnym mieszkaniu rozwodzących się stron. 

Mając na uwadze okoliczność, że sąd w wyroku rozwodowym orzeka o istotnych sprawach dotyczących małoletnich dzieci rozwodzących się małżonków, nasi Adwokaci od spraw rodzinnych udzielą Państwu porad prawnych i doradzą w sprawach dotyczących alimentów, władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Adwokat rodzinny, który prowadził będzie Państwa sprawę rozwodową przygotuje również porozumienie rodzicielskie w sprawie wspólnego sprawowania władzy rodzicielskiej, alimentów, opieki i kontaktów z małoletnim dzieckiem po rozwodzie. 

Prawnicy zajmujący się w naszej Kancelarii Adwokackiej sprawami rodzinnymi prowadzą również sprawy rozwodowe z tzw. aspektem międzynarodowym, tj. spraw o rozwód pomiędzy obcokrajowcami mieszkającymi w Polsce oraz sprawy o rozwód pomiędzy Polakami a obcokrajowcami. 

Najczęściej orzeczenie rozwodu nie kończy problemów prawnych byłych małżonków.
W krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci pomożemy Państwu również w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego, rozliczenia nakładów i wydatków poniesionych w toku małżeństwa a także w sprawach dotyczących dopuszczenia małżonka do współposiadania nieruchomości wspólnej, eksmisji małżonka oraz rozliczenia wspólnego kredytu, w tym kredytu frankowego.  

Czytaj więcej o: sprawy rozwodowe

Separacja

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek i adwokat Kinga Henzel-Janowska reprezentują Klientów krakowskiej Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci w sprawach o separację. Podczas porady prawnej z zakresu prawa rodzinnego doświadczeni prawnicy wyjaśnią Państwu różnice pomiędzy rozwodem a separacją oraz pomogą podjąć decyzję, które postępowanie będzie właściwe w Państwa sprawie. 

Prawnicy z BHS-Adwokaci posiadają także doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w sprawach sądowych o zniesienie separacji. 
 

Czytaj więcej o: separacja

Podział majątku

W Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci z Krakowa udzielamy porad prawnych i reprezentujemy Klientów przed sądem w sprawach o podział majątku wspólnego. Prawnicy od spraw rodzinnych zapewniają Państwu pełne wsparcie podczas negocjacji ugodowych zmierzających do pozasądowego podziału majątku wspólnego w formie notarialnej lub w ramach zgodnego wniosku o podział majątku kierowanego do sądu. W przypadku spraw spornych, gdy niemożliwe lub utrudnione jest wypracowanie wspólnego stanowiska, adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek reprezentują Klientów przed Sądem począwszy od przygotowania wniosku o podział majątku wspólnego lub odpowiedzi na taki wniosek, udział w rozprawach a także w toku postępowania apelacyjnego

Adwokat rodzinny z krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci wyjaśnią Państwu kiedy można żądać ustalenia nierównych udziałów pomiędzy małżonkami oraz jakie są zasady rozliczenia nakładów, wydatków i darowizn poniesionych z majątku osobistego na majątek wspólny lub z majątku wspólnego na majątek osobisty w toku małżeństwa. Pomogą również dokonać rozliczenia wspólnych długów małżonków oraz zaproponują rozwiązania pozwalające zwolnić małżonka z kredytu wspólnego. Prawnicy z naszej kancelarii wyjaśnią kiedy można wystąpić z roszczeniem o dopuszczenie do współposiadania nieruchomości oraz wytłumaczą pozostałe aspekty podziału majątku. 

Postępowania o podział majątku często wiążą się ze sprawami o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa i ustanowienie rozdzielności majątkowej

Czytaj więcej o: podział majątku

Rozdzielność majątkowa

Na poradzie prawnej w krakowskiej Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci uzyskają Państwo informacje, w jaki sposób i kiedy znieść wspólność majątkową w małżeństwie oraz jakie są korzyści i wady podpisania tzw. intercyzy, czyli ustanowienia rozdzielności majątkowej w małżeństwie. Adwokaci od spraw rodzinnych z naszej kancelarii wyjaśnią, kiedy konieczne jest wystąpienie do sądu z pozwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej oraz kiedy można żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Prawnicy z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci w toku konsultacji prawnych wytłumaczą Państwu również jaki wpływ ma ustanowienie rozdzielności majątkowej na długi jednego z małżonków

Postępowania o ustanowienie rozdzielności majątkowej często są powiązane ze sprawą o rozwód oraz podział majątku wspólnego

Czytaj więcej o: rozdzielność majątkowa

Międzynarodowe sprawy rodzinne

W krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci zajmujemy się sprawami rodzinnymi również z tzw. aspektem międzynarodowym, tj. w szczególności sprawami o rozwód pomiędzy obcokrajowcami mieszkającymi w Polsce oraz sprawami o rozwód pomiędzy Polakami a obcokrajowcami. Prawnicy od spraw rodzinnych wyjaśnią Państwu które sądy i jakie prawo jest właściwe w przypadku rozwodów pomiędzy obywatelami różnych państw oraz jak nie dopuścić do postępowania rozwodowego zagranicą. Nasi Adwokaci udzielają porad prawnych w sprawie egzekucji alimentów z zagranicy oraz pomogą w przygotowaniu wniosków egzekucyjnych w tych sprawach. 

Adwokat Kinga Henzel-Janowska pomoże Państwu w języku polskim, angielskim i niemieckim, zaś adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek w języku polskim i angielskim.
 

Czytaj więcej o: międzynarodowe sprawy rodzinne

Konwencja haska o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę

Adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci z Krakowa prowadzą sprawy rodzinne, które toczą się w trybie konwencji haskiej o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę. Prawnicy od spraw rodzinnych pomogą Państwu w przygotowaniu wniosku o wydanie dziecka wywiezionego przez jednego z rodziców bezprawnie za granicę. 

Adwokat Kinga Henzel-Janowska reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych mających zapewnić niezwłoczny powrót dziecka do państwa jego pochodzenia, reprezentuje zarówno osoby posądzone o bezprawne przywiezienie dziecka z zagranicy do Polski, jak i osoby domagające się powrotu dziecka za granicę. Podczas porady prawnej w Kancelarii BHS-Adwokaci dowiedzą się Państwo również jak legalnie powrócić z dzieckiem do Polski lub wyjechać z dzieckiem za granicę. 

Czytaj więcej o: uprowadzenie dziecka za granicę

Ubezwłasnowolnienie

Krakowska Kancelaria Adwokacka BHS-Adwokaci udziela porad prawnych w sprawach dotyczących ubezwłasnowolnienia całkowitego i częściowego. Doświadczeni adwokaci specjalizujący się w sprawach rodzinnych – adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek i adwokat Kinga Henzel-Janowska – sporządzają wnioski do sądu o ubezwłasnowolnienie, reprezentując osoby które posiadających legitymację do wystąpienia z takim wnioskiem. W przypadku dalszych krewnych lub osób niespokrewnionych prawnicy pomagają w sporządzeniu wniosku do prokuratury o zainicjowanie przez prokuraturę postępowania w sprawie ubezwłasnowolnienia. 

Prawnicy z Kancelarii BHS-Adwokaci wyjaśnią Państwu także w jakich przypadkach można umieścić krewnego bez jego zgody w Domu Pomocy Społecznej (DPS), kto ponosi koszty takiego pobytu oraz w jaki sposób skierować osobę tego wymagającą na przymusowy odwyk lub leczenie psychiatryczne. 

Czytaj więcej o: ubezwłasnowolnienie

Władza rodzicielska

Adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci z Krakowa udzielają konsultacji prawnych, pomagają w sporządzaniu pism procesowych oraz reprezentują Klientów przed sądami w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Prawnicy od spraw rodzinnych z naszej kancelarii prowadzą sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej i przywrócenie władzy rodzicielskiej. Podczas konsultacji w Kancelarii BHS-Adwokaci uzyskają Państwo także informacje na temat zakresu władzy rodzicielskiej oraz na temat przesłanek i procedury zmiany wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej.

Czytaj więcej o: władza rodzicielska

Piecza naprzemienna

Podczas porady prawnej w Kancelarii BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie dowiecie się Państwo, kiedy jest możliwe wspólne wykonywanie przez obojga rodziców pieczy naprzemiennej nad dzieckiem (opieka na zmianę w powtarzających się okresach czasu) i w jaki sposób uregulować opiekę naprzemienną nad dzieckiem w postępowaniu rozwodowym. Prawnicy do spraw rodzinnych przybliżą wady i zalety tej regulacji prawnej oraz wyjaśnią jakie są konsekwencje utrudniania opieki naprzemiennej nad dzieckiem. Ponadto nasi adwokaci pomogą w przygotowaniu porozumienia rodzicielskiego w sprawie wspólnego sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem.

Kontakty

Adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek zajmują się prowadzeniem spraw dotyczących kontaktów z dzieckiem. W krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci, uzyskają Państwo profesjonalną pomoc prawną nie tylko w sprawach dotyczących kontaktów rodziców z dzieckiem ale także w sprawie kontaktów dziadków lub rodzeństwa z dzieckiem. Podczas konsultacji prawnej dowiedzą się Państwo, w jaki sposób już na etapie złożenia wniosku o uregulowanie kontaktów z dziećmi zapewnić sobie widzenia z małoletnim w ramach tzw. zabezpieczenia kontaktów. Adwokaci od spraw rodzinnych wyjaśnią Państwu także jakie są konsekwencje prawne utrudniania kontaktów z dziećmi oraz na czym polega egzekucja kontaktów

Alimenty

Na poradzie prawnej w Kancelarii BHS-Adwokaci dowiedzą się Państwo jak uzyskać alimenty na rzecz małoletnich dzieci, alimenty dla osoby pełnoletniej od rodzica, alimenty od byłego małżonka oraz alimenty od dorosłych dzieci. Adwokat rodzinny z naszej Kancelarii z Krakowa pomogą wyliczyć należną kwotę alimentów oraz wyjaśniają jak zgromadzić niezbędny materiał dowodowy, tak by móc swoje żądanie i jego wysokość udowodnić w sądzie. Podczas konsultacji z prawnikiem do spraw rodzinnych dowiedzą się Państwo w jaki sposób kompleksowo ustalić potrzeby uprawnionego oraz możliwości zobowiązanego do alimentacji. Zebrane przez lata doświadczenie w sprawach rodzinnych pozwala naszym prawnikom przewidzieć, jaką kwotę alimentów będzie można uzyskać w postępowaniu sądowym oraz ocenić czy warto zawrzeć ze zobowiązanym ugodę co do alimentów.

Krakowska Kancelaria BHS-Adwokaci oferuje konsultacje prawne, podczas których dowiedzą się Państwo jakie należy podjąć kroki prawne, gdy pomimo zasądzonych już alimentów zwiększą się potrzeby uprawnionego (np. dziecko zacznie chodzić do szkoły, na zajęcia dodatkowe lub dorastać) albo zmniejszą się możliwości zobowiązanego (np. w związku z chorobą lub utratą pracy) oraz w jakich sytuacjach można żądać uchylenia obowiązku alimentacyjnego względem dziecka pełnoletniego.

Prawnicy od spraw rodzinnych z naszej kancelarii podpowiedzą także w jaki sposób uzyskać alimenty od zobowiązanego do ich uiszczania jeszcze przed wydaniem prawomocnego wyroku w tym zakresie przez sąd oraz pomogą w zakresie egzekucji alimentów w Polsce i za granicą.

Adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci z Krakowa prowadzą także sprawy karne dotyczące przestępstwa niealimentacji, pełniąc rolę pełnomocnika pokrzywdzonych lub broniąc osób oskarżonych o przestępstwo niealimentacji.

Czytaj więcej o: alimenty

Zgoda sądu rodzinnego

W przypadku braku porozumienia w zakresie istotnych spraw dziecka pomiędzy rodzicami, którym przysługuje pełna władza rodzicielska, niejednokrotnie konieczne jest uzyskanie zgody Sądu w miejsce zgody drugiego rodzica. Adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie reprezentują Klientów w sprawach dotyczących uzyskania zgody zastępczej w spornych kwestiach dotyczących małoletnich dzieci, takich jak np. leczenie małoletnich, wyrobienie dla nich paszportu, zmiana szkoły czy zapisanie do przedszkola. 

Prawnicy z krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci, która specjalizuje się w sprawach rodzinnych reprezentują Klientów również przed sądami w sprawach dotyczących zarządu majątkiem dziecka, np. zgody sądu na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka, sprzedaży jego majątku lub przyjęcia darowizny nieruchomości obciążonej hipoteką. 

Ojcostwo i macierzyństwo

Adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek udzielają porad prawnych, reprezentują Klientów przed sądami oraz pomagają w sporządzaniu pism procesowych w sprawach o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Prawnicy z Kancelarii BHS-Adwokaci wyjaśnią Państwu kto ma legitymację do wystąpienia z pozwem w w/w sprawach, w jakim czasie należy wystąpić z takim pozwem oraz jakich jeszcze innych roszczeń można się domagać przed sądem w sprawie o ustalenie ojcostwa. 

Na poradzie prawnej z zakresu ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa i macierzyństwa adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci poruszą z Państwem również kwestie władzy rodzicielskiej, alimentów i kontaktów z dzieckiem. 

Czytaj więcej o: ustalenie ojcostwa

Mediacja w sprawach rodzinnych

Adwokaci od sprawach rodzinnych z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci z Krakowa pomagają Klientom w sprawach rodzinnych na etapie negocjacji i mediacji, zarówno sądowych jak i przedsądowych. Adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek uczestniczką w mediacjach i rozmowach ugodowych pomiędzy pełnomocnikami zastępując klienta, również bez konieczności jego bezpośredniego udziału. 

Prawnicy z naszej kancelarii adwokackiej szczegółowo wyjaśnią Państwu wady i zalety mediacji oraz pomogą w wypracowaniu korzystnego porozumienia ze stroną przeciwną. Praktyka pokazuje, że niejednokrotnie przy udziale adwokata stronom udaje się wypracować kompromis w kwestiach spornych, co procentuje zwłaszcza w sytuacji posiadania wspólnych dzieci.

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Najczęstsze problemy, które rozwiązują adwokaci od spraw rodzinnych

W trakcie konsultacji prawnych w Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci w Krakowie otrzymacie Państwo odpowiedź m.in. na poniższe pytania:

 • w czym może pomóc adwokat rodzinny?
 • jak szybko się rozwieść?
 • czy mogę dostać rozwód jeśli nadal mieszkam z mężem/żoną?
 • czy mąż/żona może nie dać mi rozwodu?
 • czy mogę podzielić majątek przed rozwodem?
 • ile dostanę alimentów na dziecko?
 • co daje mi orzeczenie winy przy rozwodzie?
 • jak na podział majątku wpływa rozwód bez orzekania o winie?
 • jak dostać alimenty od męża/żony (na siebie)?
 • jak przygotować się do sprawy rozwodowej?
 • jakie są różnice pomiędzy rozwodem a unieważnieniem małżeństwa?
 • kiedy możliwe będzie unieważnienie małżeństwa?
 • jak wygląda badanie w OZSS w sprawie rozwodowej/rodzinnej?
 • czy małżonek może mnie wyrzucić z mieszkania?
 • czy mogę się wyprowadzić i zabrać ze sobą dzieci?
 • czy mogę wrócić do Polski z dzieckiem bez zgody żony/męża?
 • jak zapobiec wywiezieniu dziecka z Polski przez ojca/matkę?
 • czy konwencja haska działa?
 • co się stanie jak sąd nakaże powrót dziecka np. do Niemiec/Anglii?
 • czy mogę złożyć wniosek o wydanie dziecka bezpośrednio w sądzie czy muszę przez organ centralny?
 • jak zalegalizować pobyt dziecka w Polsce?
 • co zrobić żeby uniemożliwić wydanie dziecka za granicę?
 • czy porozumienie rodzicielskie jest konieczne przy rozwodzie?
 • co powinno się znajdować w porozumieniu rodzicielskim?
 • jak zakończyć egzekucję dotyczącej alimentów bieżących na dziecko?
 • co zrobić z kredytem w przypadku rozwodu?
 • jak podzielić majątek, jeśli mamy kredyt frankowy?
 • jak odzyskać pieniądze, które włożyłem w dom żony/męża?
 • jak przy rozwodzie odzyskać pieniądze z książeczki mieszkaniowej, którą włożyłem we wspólny dom/mieszkanie?
 • chce założyć spółkę/kupić mieszkanie, ale nie mam jeszcze rozwodu – co zrobić żeby udziały/mieszkanie nie weszły do majątku wspólnego?
 • co coś grozi za przelanie pieniędzy wspólnych na rachunek osobisty?
 • co mogę zrobić, jeśli chcę podzielić majątek, ale nie stać mnie na spłatę małżonka?
 • jak unieważnić lub odwołać umowę darowizny uczynioną na rzecz małżonka?
 • jak unieważnić rozszerzenie wspólności majątkowej?
 • czy mogę dostać rozdzielność majątkową począwszy od wyprowadzki męża/żony z domu?
 • jak nie dopuścić, by postępowanie o rozwód toczyło się w innym kraju niż Polska?
 • jak rozwieść się z obcokrajowcem w Polsce?
 • czy sąd polski może orzekać w sprawie alimentów lub władzy rodzicielskiej jeśli dziecko nie mieszka w Polsce?
 • kiedy warto wnieść sprawę o separację zamiast o rozwód?
 • czy żonie, która nigdy nie pracowała należy się połowa majątku?
 • czy mężowi, który trwonił pieniądze np. alkohol lub hazard należy się połowa majątku?
 • jak ustalić nierówne udziały w majątku wspólnym?
 • czy można nagrywać małżonka by mieć dowód w sprawie sądowej?
 • czy w sądzie dowodem mogą być wiadomości e-mail/smsy/chaty, znalezione na komputerze/telefonie małżonka?
 • czy warto wynająć detektywa, żeby udowodnić mężowi winę w sądzie?
 • jak podzielić majątek zgromadzony wspólnie przez osoby nie mające ślubu/tworzące związek partnerski (rozliczenie konkubinatu)?
 • czy małżonkowi należy się część odszkodowania drugiego małżonka np. za wypadek przy pracy?
 • jak wyegzekwować alimenty od osoby nie mieszkającej w Polsce?
 • chcemy się dzielić opieką nad dzieckiem po połowie, jak to uregulować przed sądem?
 • czy muszę płacić alimenty skoro dziecko spędza u mnie połowę czasu?
 • co zrobić gdy mam utrudniane kontakty z dzieckiem?
 • czy można zmienić zamki do nieruchomości wspólnej bez zgody męża/żony?
 • co mogę zrobić jeśli ojciec dziecka nie zgadza się na wyrobienie paszportu dla dziecka/zapisanie dziecka do szkoły?
 • jak sprzedać majątek dziecka?
 • czy można darować dziecku nieruchomość obciążoną hipoteką?
 • jak się rozwieźć jeśli żona zaszła w ciążę z innym mężczyzną?
 • czy adopcję można anulować?
 • dziecko ma nazwisko byłego partnera, jak zmienić dziecku nazwisko na moje?
 • matka dziecka nie podała mnie jako jego ojca, czy mam prawa do dziecka/jak je ustalić?
 • ojciec dziecka ukrywa majątek i nie płaci alimentów, co zrobić?
 • czy mogę dostać alimenty w Euro?
 • czy alimenty wciąż trzeba płacić jeśli dziecko skończyło 25 lat?
 • kiedy zainicjować sprawę o obniżenie alimentów/podwyższenie alimentów/uchylenie obowiązku alimentacyjnego?
 • jak uchylić alimenty, jeśli dziecko nie kontynuuje edukacji albo podjęło pracę zarobkową?
 • czy mogę już nie płacić alimentów gdy córka wyszła za mąż?
 • czy możliwe jest podniesienie alimentów ze względu na inflację?
 • czy można zmienić wyrok rozwodowy jeśli ojciec dziecka się nie wywiązuje ze spotkań z dzieckiem?
 • czy w trakcie sprawy sądowej będę dostawać jakieś alimenty?
 • czy warto wzywać policję jeśli nie mogę zobaczyć się z dziećmi?
 • czy mogę ubezwłasnowolnić matkę chorą na alzheimera/po udarze?
 • czy po ubezwłasnowolnieniu mogę oddać ojca do domu pomocy społecznej?
 • czy po ubezwłasnowolnieniu mogę oddać syna na leczenie zamknięte bez jego zgody?
 • czy mogę ubezwłasnowolnić dziecko zażywające narkotyki?
 • za co odpowiada opiekun ubezwłasnowolnionego?
 • czy jako opiekun mogę sprzedać mieszkanie ubezwłasnowolnionego?
 • kto jest zobowiązany do pokrywania opłat za umieszczenie krewnego w DPS?
 • jak skierować męża/syna na odwyk?
 • jak skierować chorego psychicznie na leczenie zamknięte?
 • jak usunąć z domu męża alkoholika?
 • czy niebieska karta pomaga w rozwodzie z winy męża/żony?
 • czy warto wszcząć sprawę o znęcanie przed rozwodem?

  Sprawy rodzinne i opiekuńcze w Krakowie. Co wchodzi w zakres usług adwokata?

  Adwokaci z krakowskiej Kancelaria BHS-Adwokaci oferują swoim Klientom kompleksowe prowadzenie wszystkich spraw rodzinnych i opiekuńczych, a w szczególności udzielają porad prawnych, służą pomocą w przygotowaniu pism procesowych, kompletowaniu potrzebnych dokumentów, prowadzą rozmowy ugodowe oraz reprezentują Klientów przed sądami. Klienci w zależności od swoich preferencji mogą zlecić naszym prawnikom prowadzenie sprawy w całości, na poszczególnych jej etapach lub zwrócić się z prośbą o pomoc w sporządzeniu poszczególnych pism procesowych. 

  Ile kosztuje pomoc prawnika w sprawach rodzinnych? Od czego zależy cena?

  Wynagrodzenie adwokata za świadczone usługi prawne w sprawach rodzinnych ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem. Honorarium jest uzależnione od rodzaju i stopnia skomplikowania zlecanej sprawy, nakładu pracy oraz ilości rozprawy sądowych. W każdym przypadku na pierwszej konsultacji prawnej ustalane są przejrzyste warunki finansowe dalszej współpracy. 

  Szerzej o zasadach ustalania cen przeczytacie Państwo tutaj

  Prawo rodzinne. Dlaczego warto skorzystać z usług naszej kancelarii do spraw rodzinnych?

  Adwokat Kinga Henzel – Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek posiadają wieloletnie doświadczenie z zakresu prowadzenia spraw rodzinnych przed sądami wszystkich instancji, co pozwala im na znajdowanie najlepszych rozwiązań prawnych dla Klientów Kancelarii. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z naszych usług, to uzyskają Państwo pewność, że nad przebiegiem Państwa sprawy czuwał będzie doświadczony adwokat rodzinny.

  W Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci doskonale rozumiemy jak wielkie emocje towarzyszą Klientom w trakcie sporów rodzinnych i ze swojej strony gwarantujemy wsparcie nie tylko prawne, ale również psychiczne a także zachowanie tajemnicy adwokackiej. Dla zapewnienia Klientowi najwyższego komfortu, oferujemy pomoc prawną świadczoną bezpośrednio przez wybranego adwokata przez cały czas trwania postępowania w sprawie rodzinnej. 

  Prawo rodzinne. Częste pytania o sprawy rodzinne.

  Jakie sądy są właściwe do rozpoznawania spraw rodzinnych?

  Sprawy o rozwód i separację rozpoznaje sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsca zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym nadal zamieszkuje lub ma miejsce zwykłego pobytu. Jeśli żaden z małżonków nie mieszka już w okręgu tak oznaczonego sądu, wówczas wyłącznie właściwy do rozpoznania sprawy o rozwód będzie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeśli i tej podstawy nie ma – to sąd miejsca zamieszkania powoda.

  Z kolei w wielu sprawach z zakresu prawa rodzinnego wyłącznie właściwy jest sąd opiekuńczy, tj. wydział rodzinny sądu rejonowego miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć. Sąd opiekuńczy jest właściwy m.in. w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka czy w sprawie o wyrażenie zgody na dokonanie przez rodziców czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.

  Powództwo o alimenty można wnieść zarówno do sądu rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów, jak i według miejsca zamieszkania pozwanego.

  W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami właściwy jest sąd rejonowy miejsca położenia majątku wspólnego, zaś jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków – sąd spadku.

  Sprawy o ubezwłasnowolnienie należą do właściwości sądów okręgowych, oznaczanych co do zasady według miejsca zamieszkania osoby, której wniosek o ubezwłasnowolnienie dotyczy.

  Jakie dokumenty muszę przedstawić w sądzie w sprawie rodzinnej?

  Co prawda nie istnieje zamknięty katalog dokumentów, które można byłoby przedłożyć w sądzie w każdej sprawie rodzinnej, jednak możliwe jest wskazanie dokumentów, które są niezbędne do zainicjowania poszczególnych spraw z kategorii spraw rodzinnych. Podstawowym dokumentem wymaganym do pozwu o rozwód lub separację jest odpis skrócony aktu małżeństwa. Jeśli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci to do pozwu o rozwód konieczne będzie dołączenie odpisu skróconego aktu urodzenia małoletnich dzieci. Odpisy skrócone aktów urodzenia będą także niezbędne w sprawach o władzę rodzicielską, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa, kontakty z dzieckiem oraz o ubezwłasnowolnienie. 

  W sprawach o alimenty istotne są także dokumenty, z których wynikają koszty utrzymaniauprawnionego do alimentów, a więc faktury, potwierdzenia przelewów, umowy oraz dokumenty potwierdzające finansowe możliwości zobowiązanego do alimentów, takie jak np. deklaracje podatkowe czy zaświadczenia o wysokości osiąganego dochodu.

  Z kolei za pomocą wyciągów z rachunków bankowych, umów, odpisów z ksiąg wieczystych i aktów notarialnych możemy wykazać co wchodziło w skład majątku wspólnego małżonków

  Do sprawy o ubezwłasnowolnienie warto natomiast dołączyć zaświadczenia lekarskie, z których będzie wynikał stan psychiczny osoby, o której ubezwłasnowolnienie wnosimy. 

  Więcej informacji na temat niezbędnych dokumentów, które należy przedłożyć w sądzie w sprawach rodzinnych a także tego jak te dokumenty pozyskać, otrzymają Państwo podczas porady prawnej z adwokatem rodzinnym w naszej Kancelarii w Krakowie.

  Ile trwają sprawy rodzinne?

  Postępowanie w sprawach rodzinnych uzależnione jest od stopnia skomplikowania sprawy, ilości dowodów, których przeprowadzenia żądają strony oraz aktywności stron w toku postępowania. Najczęściej na pierwszym posiedzeniu sądu kończą się sprawy o rozwód bez orzekania o winie czy sprawy podziału majątku na zgodny wniosek stron. Stosunkowo krótko trwają także sprawy o alimenty, zgodę na czynność prawną imieniem dziecka i ubezwłasnowolnienie. Najdłużej trwają natomiast sprawy o podział majątku pomiędzy byłymi małżonkami, gdy w skład ich majątku wspólnego wchodzi wiele składników lub strony wnoszą dodatkowo o ustalenie nierównych udziałów albo rozliczenie nakładów i spłaconych długów. 

  Pamiętać należy, że czas trwania poszczególnych postępowań można skrócić, zawierając w ich toku ugodę.

  Jak wygląda rozprawa w sądzie w sprawie o rozwód/alimenty/władzę rodzicielską?

  W trakcie posiedzenia sądu w sprawie rodzinnej sąd w pierwszej kolejności sprawdza czy wszystkie osoby wezwane stawiły się w sądzie. Jeżeli na rozprawę zostali wezwani świadkowie to po sprawdzeniu obecności sąd prosi ich o opuszczenie sali rozpraw a strony pyta jakie jest ich stanowisko w sprawie. W tym miejscu sąd również pyta czy strony podejmowały próby rozmów ugodowych i czy są zainteresowane mediacją. Wszelkie oświadczenia kierowane do sądu składa adwokat w imieniu reprezentowanej strony.

  Rozmowy ugodowe pomiędzy stronami mogą się toczyć również w czasie posiedzenia sądu. Jeżeli strony wyrażają gotowość do podjęcia rozmów ugodowych to sąd zarządza przerwę w rozprawie, podczas której strony za pośrednictwem swoich adwokatów negocjują warunki porozumienia. Jeśli stronom uda się dojść do porozumienia to zawierają one ugodę a postępowanie jest umarzane. W przeciwnym wypadku sąd rozpoczyna postępowanie dowodowe. 

  W toku przesłuchania świadków, biegłych i stron pytania zadawane są przez sąd oraz przez adwokatów reprezentujących uczestników postępowania. W ramach prowadzonej sprawy rodzinnej adwokaci z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci omawiają z Państwem pytania, jakie mogą zostać zadane przez sąd. 

  Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd udziela głosu stronom. W mowie końcowej adwokat przedstawia argumenty przemawiające za słusznością stanowiska swojego Klienta. Następnie sąd zamyka rozprawę i udaje się na naradę, w celu wydania rozstrzygnięcia. Na koniec następuje ogłoszenie wyroku lub postanowienia wraz z jego krótkim uzasadnieniem. Należy mieć na uwadze, że postępowania w sprawach rodzinnych często nie kończą się na pierwszej rozprawie. 

  Prawnicy z krakowskiej Kancelarii BHS – Adwokaci podpowiedzą Państwu jak sprawnie przeprowadzić sprawy rodzinne. 

  Co jest przedmiotem sprawy o rozwód?
  W postępowaniu rozwodowym Sąd poza weryfikacją, czy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, bada również kto ponosi winę za rozkład pożycia. Ponadto sąd orzekając rozwód obligatoryjnieustala prawne kwestie dotyczące małoletnich dzieci stron (władza rodzicielska, alimenty), orzeka o sposobie korzystania przez małżonków z mieszkania/domu po rozwodzie, zasądza alimenty na rzecz małżonka nieponoszącego winy a także może dokonać prostego podziału majątku małżeńskiego stron.

  Strony mogą skrócić postępowanie rozwodowe poprzez rezygnację z ustalania, która ze stron ponosi winę za rozpad małżeństwa oraz przedstawiając zgodne porozumienie rodzicielskie dotyczące opieki nad dzieckiem, kontaktów i alimentów.

  Adwokaci Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci z Krakowa w trakcie konsultacji prawnych z zakresu prawa rodzinnego chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące rozwodu. W celu ustalenia terminu spotkania uprzejmie prosimy o kontakt z sekretariatem Kancelarii lub bezpośrednio z adwokat Kingą Henzel-Janowską i adwokat Katarzyną Budzoń-Grabek.

  Jakiej kwoty alimentów na dziecko mogę się domagać?

  Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego. Do usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego zaliczamy w szczególności wydatki związane z wyżywieniem, zakupem odzieży, środków czystości i higieny, leczeniem, wydatki wynikające z wieku dziecka (np. związane z pójściem dziecka do szkoły, dorastaniem dziecka) oraz wydatki mieszkaniowe. Z kolei majątkowe możliwości zobowiązanego określa się na podstawie jego dochodów, wykształcenia, poziomu życia i stanu zdrowia. Warto wiedzieć, że sąd określając możliwości zarobkowe zobowiązanego do alimentów bierze pod uwagę nie tylko jego aktualne dochody ale także ocenia, ile zobowiązany do alimentacji mógłby zarabiać gdyby w pełni wykorzystał swoje zawodowe możliwości. W trakcie porady prawnej w Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie dowiedzą się Państwo, w jaki sposób wyliczyć koszty utrzymania uprawnionego oraz wykazać możliwości zarobkowe zobowiązanego do alimentacji. Ponadto doświadczenie naszych prawników rodzinnych pozwoli określić wysokość kwoty możliwej do uzyskania w postępowaniu sądowym. Pomożemy również osobom pozwanym w urealnieniu oczekiwań strony przeciwnej, tj. wykażemy, że niektóre wydatki nie są uzasadnione a inne zostały zawyżone, a także przedstawimy sytuację finansową zobowiązanego z uwzględnieniem jego comiesięcznych wydatków.

  Czy inne osoby niż rodzice mogą żądać uregulowania kontaktów z dzieckiem?

  Z żądaniem uregulowania kontaktów z dzieckiem oprócz rodziców wystąpić mogą także jego dziadkowie, rodzeństwo, powinowaci w linii prostej oraz inne osoby, które przez dłuższy czas sprawowały pieczę nad dzieckiem (np. można żądać uregulowania po rozwodzie kontaktów z małoletnim dzieckiem, które było dzieckiem byłego małżonka). 

  W jaki sposób sąd w sprawach rodzinnych ustala sytuację opiekuńczą i wychowawczą małoletnich dzieci?

  W sprawach rodzinnych sądy czerpią wiedzę na temat małoletnich dzieci nie tylko na podstawie zeznań świadków czy stron ale także mogą zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest w miejscuzamieszkania dziecka lub w miejscu jego pobytu. Kurator sądowy zbiera informacje na temat sytuacji bytowej rodziny małoletniego, tj. w szczególności na temat warunków mieszkaniowych rodziny, pracy rodziców dziecka, przebiegu nauki dziecka i stanu jego zdrowia. W niektórych sprawach sąd może zarządzić badanie rodziny w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów, tzw. OZSS

  Od wywiadu kuratora lub opinii OZSS często zależą dalsze losy dziecka. Mając to na uwadze warto skorzystać z pomocy adwokata z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci z Krakowa, który przybliży Państwu przebieg wywiadu lub opiniowania i zwróci Państwa uwagę na najistotniejsze kwestie. 

  Porady prawne w sprawie rodzinnej - skontaktuj się z naszym adwokatem z Krakowa

  W celu uzyskania porady prawnej w zakresie prawa rodzinnego zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Dla Państwa wygody oferujemy możliwość spotkań w kancelarii adwokackiej w dwóch miejscach w Krakowie: w kancelarii adwokackiej przy ul. Królewskiej 11/3 oraz w kancelarii adwokackiej przy ul. św. Anny 9. Możliwe jest też uzyskanie porady prawnej zdalnie: telefonicznie, w trybie wideokonferencji bądź mailowo. Adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci dołożą wszelkich starań, aby wyjaśnić wszystkie Państwa wątpliwości w zakresie spraw rodzinnych i pomóc w nurtujących problemach z zakresu prawa rodzinnego. 

  W czym jeszcze, oprócz prawa rodzinnego, specjalizują się nasi adwokaci?

  Oprócz spraw z zakresu prawa rodzinnego prawnicy z Kancelarii BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie specjalizują się w prawie cywilnymi, prawie nieruchomości oraz prawie spadkowym. Nasi adwokaci świadczą pomoc prawną również z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawa karnego.

  Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
  Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
  Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

  Porady prawne z zakresu Prawo rodzinne Kraków

  Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Prawo rodzinne Kraków, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

  Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

  To jest nasza misja.

  BHS Adwokaci Kraków

  Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej