Prawo spadkowe Kraków

Kancelaria adwokacka BHS-Adwokaci w Krakowie specjalizuje się w udzielaniu kompleksowej pomocy prawnej z zakresu prawa spadkowego.

Kancelaria Adwokacka BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie specjalizuje się w udzielaniu porad prawnychi prowadzeniu spraw spadkowych w Krakowie oraz na obszarze całej Polski. W zakres świadczonych usług prawnych wchodzą konsultacje prawne obejmujące m.in. nabycie spadku, dział spadku, zachowek, planowanie dziedziczenia, pomoc przy sporządzeniu i unieważnieniu testamentu, podatek od spadku a także odrzucenie spadku i długów spadkowych. W naszej krakowskiej kancelarii spadkowej możecie Państwo skorzystać z pomocy prawnej prawników specjalizujących się w prawie spadkowym. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam zarówno pomagać klientom na etapie negocjacji i mediacji, jak i prowadzić skomplikowane procesy spadkowe. Działem prawa spadkowego kancelarii adwokackiej BHS-Adwokaci kieruje adwokat Kinga Henzel-Janowska oraz adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek.

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Czym jest prawo spadkowe?

Prawo spadkowe to dziedzina prawa zajmująca się regulowaniem kwestii związanych z dziedziczeniem majątku po osobie zmarłej. Na gruncie polskiego prawa cywilnego scheda spadkowa może być dziedziczona wedle reguł dziedziczenia ustawowego lub na podstawie sporządzonego przez spadkodawcę testamentu. Sprawy spadkowe dotyczą najczęściej nabycia spadku i jego podziału, nabycia zapisu windykacyjnego oraz prawa do zachowku i wydziedziczenia krewnego. Prawo spadkowe reguluje również odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe oraz pozwala na odrzucenie spadku przez spadkobiercę i imieniem jego małoletniego dziecka. Przedmiotem spraw spadkowych może być również wykonanie zapisów, unieważnienie testamentu, ustalenie niegodności dziedziczenia oraz odpowiedzialność karna za ingerowanie w treść testamentu czy przywłaszczanie przedmiotów spadkowych.

Kogo dotyczy prawo spadkowe?

Z konsultacji prawnych udzielanych przez adwokat Katarzynę Budzoń-Grabek i adwokat Kingę Henzel-Janowską mogą skorzystać wszystkie osoby szukające prawnika od spraw spadkowych toczących się w Krakowie i innych polskich miastach. Pomoc prawna w postępowaniach sądowych oferowana jest również osobom zamieszkującym na stałe zagranicą i obcokrajowcom, którzy odziedziczyli spadek w Polsce. W BHS-Adwokaci zajmujemy się międzynarodowymi sprawami spadkowymi i reprezentujemy Klientów przy zawieraniu umów dotyczących oddziedziczonego majątku. 

Usługi naszej Kancelarii Adwokackiej od spraw spadkowych w Krakowie kierowane są do osób chcących potwierdzić tytuł prawny do spadku, uzyskać zachowek oraz podzielić majątek spadkowy. Pomagamy ustalić skład spadku, zaplanować dziedziczenie za życia zarówno co do rozdzielenia składników spadku, wyeliminowania roszczeń o zachowek jak i sukcesji przedsiębiorstwa.

Popularne sprawy spadkowe, którymi zajmuje się adwokat w Krakowie

Specjalizacja Kancelarii BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie w prawie spadkowym pozwala nam na profesjonalne i kompleksowe prowadzenie spraw takich jak:

Nabycie i odrzucenie spadku

Prowadzimy postępowania sądowe o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu a także o stwierdzenie nabycia zapisu windykacyjnego oraz wykonanie zapisu zwykłego. Pomagamy Klientom ustalić czy zmarły pozostawił testament oraz jaki jest krąg spadkobierców ustawowych. Wyjaśniamy czy warto złożyć oświadczenie w przedmiocie przyjęcia spadku wprost, z dobrodziejstwem inwentarza bądź odrzucić spadek (również odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka i osoby ubezwłasnowolnionej). Prowadzimy sprawy sądowe o uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia lub zmianę postanowienia spadkowego a także o ustalenie spadkobiercy niegodnym dziedziczenia. Pomagamy załatwiać sprawy związane z bieżącym zarządem spadkiem, w tym dotyczące ustanowienia kuratora spadku a także sporządzenia spisu/wykazu inwentarza. Udzielamy porad prawnych dotyczących umowy zrzeczenia się dziedziczenia oraz wydziedziczenia spadkobiercy.

Czytaj więcej o: nabycie spadku

Dział spadku

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek i adwokat Kinga Henzel-Janowska reprezentują Klientów krakowskiej Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci w postępowaniach sądowych o dział spadku oraz rozliczenie wydatków i nakładów na odziedziczoną nieruchomość. Prawnicy od spraw spadkowych pomagają spadkobiercom uzgodnić ugodowy podział majątku spadkowego i dokonać zniesienia współwłasności w formie notarialnej lub w ramach zgodnego wniosku o dział spadku kierowanego do sądu. W przypadku spraw spornych, gdy niemożliwe lub utrudnione jest wypracowanie ugody, adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci prowadzą sprawy w sądach na terenie Krakowa i pozostałych miast w Polsce.

Postępowania o dział spadku często są powiązane ze zniesieniem współwłasności, podziałem majątku małżeńskiego, czy uzgodnieniem treści księgi wieczystej. Zdarza się również, iż w toku spraw o dział spadku prawnicy podnoszą zarzut zasiedzenia nieruchomości.

Czytaj więcej o: dział spadku

Zachowek

Adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci pomogą Ci w sprawie o zachowek po Twoich rodzicach, małżonku oraz zstępnych. W ramach konsultacji prawnej w naszej krakowskiej kancelarii adwokackiej dowiesz się jak obliczyć przysługujący Ci zachowek, co stanowi substrat obliczania zachowku oraz które darowizny powinny zostać uwzględnione. Adwokat Kinga Henzel-Janowska oraz adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek pomogą Ci przygotować pozew o zachowek lub uzupełnienie zachowku a także odpowiedź na pozew o zachowek, ustalą należne odsetki oraz w razie potrzeby pomogą Ci wykazać w procesie sądowym, że wydziedziczenie zawarte w testamencie jest nieskuteczne. W przypadku, gdy otrzymałeś pozew o zachowek w toku porady prawnej ustalimy czy roszczenie jest zasadne, czy nie jest przedawnione, czy są podstawy do obniżenia należnego zachowku lub wykazania, że darowizna którą otrzymałeś nie powinna być brana pod uwagę przy obliczaniu zachowku. Prawnicy z BHS-Adwokaci poprowadzą również w Twoim imieniu negocjacje ugodowe, tak by wysokość zachowku była odpowiednia oraz w razie potrzeby, by płatność została rozłożona na dogodne raty. Nasze usługi prawne dostępne są zarówno stacjonarnie, w dwóch lokalizacjach kancelarii adwokackiej w Krakowie, jak i w formie zdalnej. Klienci mogą zlecić adwokatowi prowadzenie sprawy bez konieczności osobistej obecności w sądzie lub u notariusza.

Czytaj więcej o: zachowek

Testament

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek oraz adwokat Kinga Henzel-Janowska poprowadzą w Twoim imieniu sprawę spadkową dotyczącą dziedziczenia na podstawie testamentu własnoręcznego, notarialnego, a także na podstawie testamentu ustnego. Na poradzie prawnej w Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci dowiesz się, jak kwestionować testament, co powoduje nieważność testamentu oraz jakie zarzuty można podnieść w toku sprawy spadkowej. Przybliżymy Ci również konsekwencje związane z dziedziczeniem testamentowym, w tym w szczególności dotyczące zachowku, wykonania zapisów zawartych w testamencie oraz należności podatkowych. Prawnicy z naszej krakowskiej Kancelarii Adwokackiej pomogą również Klientom przy poszukiwaniu testamentu, ustalaniu składników spadku oraz redagowaniu treści testamentu.

Czytaj więcej o: testament

Podatek od spadku

Kancelarię Adwokacką BHS-Adwokaci na tle innych kancelarii prawnych wyróżnia możliwość zlecenia kompleksowego załatwiania sprawy spadkowej, w tym również kwestii związanych z podatkiem od spadku. Adwokaci z Krakowa pomogą Państwu przygotować zgłoszenie dziedziczenia do Urzędu Skarbowego, wyjaśnią zasady skorzystania ze zwolnienia spadku z podatku a także pomogą zaplanować sukcesję i dział spadku z uwzględnieniem konsekwencji podatkowych.

Czytaj więcej o: podatek od spadku

Planowanie dziedziczenia

Przed sporządzeniem testamentu warto zasięgnąć porady adwokata specjalizującego się w sprawach spadkowych, który wyjaśni jak sporządzić ważny testament, jak zabezpieczyć interesy spadkobierców testamentowych, jak uniknąć roszczeń o zachowek kierowanych przez spadkobierców ustawowych, jak przekazać spadkobiercom konkretne składniki majątku, jak zapewnić ciągłość prowadzonej działalności gospodarczej/spółki oraz jak zabezpieczyć spadek. Prawnicy z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci w toku konsultacji przybliżą Państwu również prawne możliwości dotyczące rozdysponowania majątkiem za życia, tak by efekt był najbardziej zbliżony do dziedziczenia testamentowego a także omówią konsekwencje podatkowe planowanych działań.

Czytaj więcej o: planowanie dziedziczenia

Spadek międzynarodowy

Adwokaci z BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie prowadzą sprawy spadkowe, w których konieczne jest uwzględnienie przepisów unijnych i międzynarodowych. Pomagają obcokrajowcom przy dziedziczeniu spadku w Polsce oraz Polakom dziedziczącym za granicą np. w oparciu o europejskie poświadczenie dziedziczenia. Prawnicy z naszej Kancelarii Adwokackiej udzielają porad prawnych dotyczących wyboru prawa spadkowego (ojczystego/prawa miejsca zamieszkania), przy wykładni testamentów sporządzonych zagranicą (np. testament amerykański) oraz przy nabywaniu nieruchomości w drodze spadku przez cudzoziemców. Adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek reprezentują klientów na stałe przebywających za granicą w toku procesów sądowych oraz przy czynnościach notarialnych dotyczących spadku. Pomoc prawna świadczona jest również w języku angielskim i niemieckim, a w razie potrzeby również przy udziale tłumacza języka rosyjskiego i ukraińskiego.

Czytaj więcej o: spadek międzynarodowy

Dziedziczenie przedsiębiorstwa

Krakowska Kancelaria Adwokacka BHS-Adwokaci dzięki połączeniu specjalizacji w prawie spadkowym i w prawie gospodarczym, udzieli Państwu profesjonalnej pomocy prawnej przy dziedziczeniu przedsiębiorstwa. Oferujemy konsultacje prawne, których celem jest zaplanowanie ciągłości funkcjonowania firmy po śmierci właściciela (spadkodawcy) oraz porady prawne dla spadkobierców, którzy w spadku otrzymali przedsiębiorstwo. Doradzamy jak wprowadzić zarząd sukcesyjny i kontynuować jednoosobową działalność gospodarczą spadkodawcy. Pomagamy przy dziedziczeniu udziałów w spółce z o. o. oraz przy dziedziczeniu praw wspólnika w spółkach osobowych. Wprowadzamy niezbędne zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zajmujemy się również likwidacją oddziedziczonych spółek oraz windykacją należności firmowych.

Czytaj więcej o: dziedziczenie przedsiębiorstwa

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Kto udziela porad prawnych?

Najczęstsze problemy spadkowe, które rozwiązują adwokaci od spraw spadkowych

W trakcie konsultacji prawnych w Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci w Krakowie otrzymacie Państwo odpowiedź m.in. na poniższe pytania:

 • jak potwierdzić nabycie spadku?
 • kiedy można przeprowadzić spadek u notariusza?
 • jak przeprowadzić spadek, jeśli nie znam krewnych spadkodawcy/nie wiem gdzie mieszkają?
 • czy można sprzedać swój udział w spadku?
 • czy można się zrzec spadku?
 • jak obliczyć ile należy mi się ze spadku/zachowku jeśli nie utrzymywałem kontaktu ze zmarłym?
 • co zrobić żeby nie odziedziczyć długów po rodzicach?
 • jak odzyskać pieniądze z banku po śmierci krewnego?
 • czy po śmierci małżonka można wypłacić sobie środki z konta wspólnego?
 • jak sprawdzić czy zmarły sporządził testament?
 • jak unieważnić testament?
 • czy przy chorobie alzheimera można sporządzić ważny testament?
 • czy można zapisać w spadku konkretne składniki majątku dla konkretnym osób?
 • czy można się starać o zachowek, jeśli siostra/brat dostali darowizny za życia rodziców?
 • czy zachowek należy się po rodzicach, jeśli już dostało się majątek od dziadków?
 • jak zostać właścicielem nieruchomości, jeśli w księgach wieczystych wpisani są dawno nieżyjący przodkowie?
 • jak doprowadzić do działu spadku zgodnie z wolą zmarłego/zgodnie z tym co mówił, jeśli nie sporządził testamentu?
 • jak sprawdzić czy zmarły miał długi?
 • jak sprawdzić jaki majątek miał spadkodawca?
 • co to jest spis inwentarza i do czego się przydaje?
 • jak po śmierci rodziców odzyskać od rodzeństwa pieniądze, które zainwestowano w dom rodziców?
 • kto odziedziczy udziały w spółce z o.o.? Czy można zapobiec dziedziczeniu udziałów?
 • jakie prawa przy dziedziczeniu ma przyrodnie rodzeństwo, które nie utrzymuje kontaktu z ojcem/matką?
 • czy sprawa o dział spadku może być połączona ze sprawą o zniesienie współwłasności?
 • czy córka z pierwszego małżeństwa ojca może ubiegać się o zachowek jeśli nie utrzymywała z nim kontaktu?
 • czy dzieci wydziedziczonego syna/córki mają prawo do zachowku?
 • jak obliczyć zachowek?
 • które darowizny należy uwzględnić przy obliczaniu zachowku?
 • jak skutecznie wydziedziczyć krewnego?
 • jak zapobiec na przyszłość roszczeniom o zachowek?
 • jak ochronić spadek przed komornikiem?
 • jak zabezpieczyć spadek przy sporze co do jego podziału?
 • jak kontynuować jednoosobową działalność po śmierci przedsiębiorcy?
 • jak spisać się ze spadku na rzecz innego spadkobiercy?
 • co zrobić żeby nie zapłacić podatku od spadku?
 • jak wypełnić zgłoszeniu spadku do urzędu skarbowego, gdy nie wiem co wchodzi w skład spadku?
 • czy zawarcie umowy o opiekę pomoże nie płacić podatku od spadku?-
 • jak odrzucić spadek?
 • jak uchronić dalszych krewnych przed dziedziczeniem długów spadkodawcy?
 • co zrobić żeby odrzucić spadek w imieniu dziecka?
 • kto może korzystać ze spadku przed jego podziałem?
 • kto powinien opłacać koszty mediów itp. po śmierci spadkodawcy?
 • kto może wynająć mieszkanie wchodzące w skład spadku?
 • czy współspadkobiercom należy się udział w czynszu z najmu nieruchomości wchodzącej w skład spadku?
 • kiedy ustanawia się kuratora spadku?
 • czy postępowanie spadkowe będzie się toczyć w Polsce jeśli od lat mieszkam zagranicą?
 • zmarły miał obywatelstwo polskie czy to wystarczy by spadek przeprowadzić w Polsce?
 • co grozi za pobranie pieniędzy z konta zmarłego po jego śmierci?
 • co grozi za sfałszowanie testamentu?
 • jak ubezpieczyć samochód po śmierci właściciela?
 • kiedy nabycia spadku nie trzeba zgłaszać do Urzędu Skarbowego?
 • jak wypełnić druk SD-Z2 lub SD-3?
 • czy w przypadku spadku dotyczącego zmarłego przed 2007 r. można skorzystać ze zwolnienia podatkowego?

Sprawy spadkowe w Krakowie. Co wchodzi w zakres usług adwokata?

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabekadwokat Kinga Henzel-Janowska oferują Klientom kompleksowe prowadzenie wszystkich spraw spadkowych, począwszy od porady prawnej, skompletowania potrzebnych dokumentów, rokowań ugodowych, postępowania sądowego aż po zgłoszenie nabycia spadku do Urzędu Skarbowego i Ksiąg Wieczystych. Prawnicy z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci reprezentują swoich Klientów również przy czynnościach notarialnych dotyczących zachowku, działu spadku oraz zbycia oddziedziczonego majątku. 

Ile kosztuje pomoc prawnika w sprawach spadkowych? Od czego zależy cena?

Wynagrodzenie adwokata w sprawach spadkowych uzależnione jest od rodzaju i stopnia skomplikowania zlecanej sprawy. W przypadku większości spraw spadkowych będziemy w stanie przedstawić Państwu wiążącą wycenę w trakcie pierwszej konsultacji prawnej. Więcej o zasadach ustalania cen przeczytacie Państwo tutaj.

Spadek. Dlaczego warto skorzystać z usług naszej kancelarii spadkowej?

Kancelarię Adwokacką BHS-Adwokaci wyróżnia przede wszystkim ilość dotychczas przeprowadzonych spraw spadkowych i procesów sądowych w Krakowie i innych miastach na terenie Polski, w tym w szczególności spraw o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku czy zachowek. Korzystając z pomocy prawników z BHS-Adwokaci mają Państwo gwarancje kompleksowej obsługi prawnej od porady prawnej, przez negocjacje i sprawę sądową aż po wpisanie zmian właściciela w księgach wieczystych, zbycie nieruchomości odziedziczonej oraz właściwe opodatkowanie nabycia spadku, zachowku czy czynności rozporządzenia majątkiem spadkowym. W ramach świadczonych dla Państwa usług dobieramy najkorzystniejsze rozwiązania mając na względzie zarówno czas trwania postępowania jak i minimalizację jego kosztów. Założycielki Kancelarii, adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek specjalizują się w prowadzeniu skomplikowanych spraw spadkowych, w tym spraw dotyczących dziedziczenia nieruchomości o nieuporządkowanym stanie prawnym, stwierdzeń nabycia spadku po dawno nieżyjących przodkach oraz spraw, w których istnieje konieczność zastosowania prawa międzynarodowego lub europejskiego. 

W celu zarezerwowania terminu konsultacji prawnej z zakresu prawa spadkowego zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Prawo spadkowe. Częste pytania o sprawy spadkowe.

Jak przebiega postępowanie spadkowe?

Postępowanie spadkowe najczęściej składa się z dwóch etapów: sprawy o stwierdzenie nabycia spadku oraz sprawy o dział spadku. W ramach postanowienia stwierdzającego nabycie spadku sąd ustala wyłącznie wielkość udziałów w spadku, jaka należy się poszczególnym osobom. W toku tej sprawy spadkowej sąd nie bada składu spadku. Dopiero w postępowaniu o dział spadku Sąd zajmuje się ustalaniem tego, co wchodziło w skład majątku zmarłego oraz podziałem składników pomiędzy spadkobierców. W postanowieniu działowym Sąd zasądza również spłaty i dopłaty, tak aby korzyści otrzymane przez spadkobierców odzwierciedlały należny im ułamek spadkowy. Adwokaci z krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci pomogą Państwu na każdy etapie sprawy spadkowej, a w uzasadnionych wypadkach doradzą połączenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i o dział spadku w jednym postępowaniu sądowym.

Kto może wszcząć postępowanie spadkowe?

Postępowanie spadkowe najczęściej wszczynają spadkobiercy ustawowi lub spadkobiercy testamentowi zmarłego. Sprawę o stwierdzenie nabycia spadku może również zainicjować inny podmiot mający w tym interes prawny np. zapisobiorca windykacyjny, zapisobiorca zwykły, wykonawca testamentu, wierzyciel, osoba ubiegająca się o zasiedzenie nieruchomości, osoba, która wraz ze zmarłym miała współwłasność nieruchomości lub wspólne przedsiębiorstwo/spółkę.

Jakie dokumenty muszę przedstawić w sądzie w sprawie spadkowej?

Podstawowym dokumentem wymaganym do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest akt zgonu spadkodawcy. Ponadto w zależności od okoliczności konkretnej sprawy wymagane mogą być również inne akty stanu cywilnego, tj. akty urodzenia lub akty zgonu oraz oryginał testamentu. W ramach prowadzonych postępowań spadkowych, prawnicy z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci zgromadzą w Państwa imieniu wszystkie potrzebne dokumenty, wnioskując o ich wydanie do Urzędu Stanu Cywilnego, notariusza lub sądu.

Ile trwa sprawa spadkowa?

Wiele spraw o stwierdzenie nabycia spadku może zostać załatwionych na jednym posiedzeniu sądu. Wymaga to od wnioskodawcy poprawnego przygotowania wniosku spadkowego, właściwego ustalenia kręgu spadkobierców ustawowych i ich adresów oraz przedłożenia wszystkich dokumentów wymaganych przez sąd. Natomiast sprawy o dział spadku, w przypadku sporu pomiędzy spadkobiercami trwają najczęściej minimum 3 lata. Czas ten można skrócić zawierając w toku postępowania działowego ugodę.

Jak wygląda posiedzenie sądu w sprawie spadkowej?

Na posiedzeniu w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku Sąd odbiera od spadkobierców tzw. zapewnienie spadkowe, w ramach którego ustala krąg spadkobierców ustawowych oraz to czy zmarły pozostawił ważny testament. Sąd zadaje również pytania dotyczące złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zrzeczenia się dziedziczenia oraz tego czy toczy się sprawa o uznaniu któregoś ze spadkobierców niegodnym dziedziczenia. W ramach prowadzonej sprawy spadkowej adwokaci z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci omówią z Państwem, przed posiedzeniem, wszystkie pytania jakie mogą zostać zadane przez sąd.

Ile jest czasu na przeprowadzenie postępowania spadkowego?

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku lub o dział spadku może być wszczęte w każdym czasie. Ustawodawca nie wprowadza wymogu zainicjowania tych spraw w określonym terminie po śmierci spadkodawcy. Inaczej jest w przypadku roszczenia o zachowek, które przedawnia się z upływem 5 lat. Kodeks cywilny przewiduje również inne obostrzenia czasowe względem konkretnych instytucji prawa spadkowego np. co do sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, co do możliwości unieważnienia testamentu lub co do ubiegania się o wykonanie zapisu. W większości stanów faktycznych nie warto zwlekać z załatwieniem sprawy spadkowej ze względu na kwestie podatkowe oraz ryzyko kary grzywny za niezgłoszenie zmiany właściciela nieruchomości do księgi wieczystej.

Czy jestem zobowiązany do przyjęcia spadku?

Każdy spadkobierca może odrzucić spadek w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule swego powołania do spadku. Rodzice małoletnich dzieci mogą również odrzucić spadek w imieniu dzieci, po uprzednim uzyskaniu zgody sądu rodzinnego.

Czy muszę płacić podatek od spadku?

Najbliżsi krewni spadkodawcy (zstępni, rodzeństwo, rodzice, małżonek) mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadku, o ile w terminie prawidłowo zgłoszą fakt nabycia spadku do Urzędu Skarbowego. Osoby, którym nie przysługuje w/w zwolnienie podmiotowe co do zasady podatek zapłacić muszą. Od powyższej reguły są jednak pewne wyjątki np. związane z zamieszkiwaniem oddziedziczonej nieruchomości lub z zawarciem ze spadkodawcą umowy o opiekę. Możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku wymaga każdorazowo analizy pod kątem spełnienia przez spadkobiercę wszystkich przesłanek wynikających z ustawy o podatku od spadków i darowizn a także weryfikacji przepisów obowiązujących w dacie śmierci spadkodawcy.

Porady prawne w sprawie spadkowej - skontaktuj się z adwokatem z Krakowa

W Kancelarii BHS-Adwokaci współpracę najczęściej rozpoczynamy od konsultacji prawnej, w ramach której ustalamy dostępne możliwości prawne do załatwienia sprawy, zakres niezbędnych czynności, potrzebne dokumenty oraz dalszy harmonogram współpracy. Porady prawne odbywają się w dwóch lokalizacjach Kancelarii w Krakowie (na ul. Królewskiej 11/3 oraz św. Anny 9) oraz w formie zdalnej za pośrednictwem telefonu lub wideokonferencji. W celu zarezerwowania terminu konsultacji prawnej z zakresu prawa spadkowego zapraszamy do kontaktu z adwokat Katarzyną Budzoń-Grabek lub z adwokat Kingą Henzel-Janowską lub za pośrednictwem sekretariatu Kancelarii.

W czym jeszcze, oprócz prawa spadkowego, specjalizujemy się w Kancelarii BHS-Adwokaci?

W Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci poza prawem spadkowym, uzyskacie Państwo pomoc prawną również w pozostałych sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym w sprawach rodzinnych, sprawach dotyczących nieruchomości, w sprawach z prawa pracy, a także w sprawach gospodarczych i sprawach karnych powiązanych z prowadzonymi sprawami cywilnymi.

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

Porady prawne z zakresu Prawo spadkowe Kraków

Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Prawo spadkowe Kraków, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

To jest nasza misja.

BHS Adwokaci Kraków

Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej