Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Kraków

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest absolwentką Szkoły Prawa Amerykańskiego The Catholic University of America, Columbus School of Law.

Odbyła aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, następnie złożyła egzamin adwokacki ze średnią wszystkich ocen 5.0. Od 2009 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców, spółek, fundacji i stowarzyszeń. Specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych sporów sądowych. 

Prowadzi działalność dydaktyczną z zakresu prawa cywilnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydziale Prawa i Administracji jako Koordynator Sekcji Prawa Cywilnego Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prywatnie interesuje się podróżami i turystyką górską

Znajomość języków:

Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek biegle włada językiem angielskim.

Specjalizacja:

Moja specjalizacja obejmuje następujące dziedziny prawa:

prawo spadkowe w tym takie zagadnienia prawne jako: nabycie spadku, zachowek, dział spadku i podział majątku, testament, nieważność testamentu, testament międzynarodowy, planowanie dziedziczenia, wydziedziczenie, odrzucenie spadku, odrzucenie spadku w imieniu dzieci, pomoc przy umowach notarialnych dotyczących spadku, europejskie poświadczenie dziedziczenia, opodatkowanie dziedziczenia, dziedziczenie przedsiębiorstwa, spis inwentarza spadkowego, dziedziczenie przez obcokrajowców, międzynarodowe sprawy spadkowe, przywłaszczenie składników spadku, 

prawo nieruchomości w tym następujące zagadnienia prawne: zniesienie współwłasności, współwłasność nieruchomości, rozliczenie nakładów i pożytków, roszczenia pomiędzy współwłaścicielami, zasiedzenie, księgi wieczyste, uzgodnienie treści ksiąg wieczystych, postępowania wieczystoksięgowe, proces inwestycyjny, prawo budowlane, pomoc prawna przy aktach notarialnych dotyczących nieruchomości,

prawo cywilne w tym następujące zagadnienia prawne: dochodzenie roszczeń, sprawy o zapłatę, sprawy dotyczące umów, odszkodowania, skarga pauliańska, nieważność umowy, bezskuteczność umowy, odwołanie darowizny

prawo rodzinne w tym: rozwód, separacja, rozdzielność majątkowa, podział majątku, alimenty, ubezwłasnowolnienie, 

 – prawo gospodarcze w tym: obsługa prawna przedsiębiorców, opinie prawne, sprawy wekslowe, postępowania rejestrowe, zakładanie spółek, fundacje i stowarzyszenia, likwidacja spółek,

prawo pracy w tym następujące zagadnienia prawne: odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołanie od rozwiązania umowy o pracy bez zachowania terminu wypowiedzenia (art. 52 kp), zwolnienie dyscyplinarne, odszkodowania za wypadek przy pracy, 

prawo karne w tym: sprawy karne związane ze spadkiem, przywłaszczenie, niealimentacja, przestępstwa majątkowe, wypadek, sprawy karne wynikłe na tle podziałów majątków, przestępstwa związane z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Jak mogę Ci pomóc?

Udzielam porad prawnych i reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji: sądem rejonowym, okręgowym, apelacyjnym i Sądem Najwyższym, a także sądami administracyjnymi. Prowadzę negocjacje ugodowe, uczestniczę w mediacjach, pomagając stronom uzgodnić warunki porozumienia. Specjalizuje się w procesach sądowych. Reprezentuje również osoby zamieszkałe za granicą, w tym obcokrajowców. Zajmuję się również obsługą prawną przedsiębiorców.

Jak możesz się ze mną skontaktować ?

W celu uzyskania porady prawnej konieczne jest wcześniejsze umówienie terminu konsultacjiprawnej za pośrednictwem sekretariatu Kancelarii. Istnieje również możliwość bezpośredniego kontaktu ze mną: telefonicznego, za pośrednictwem wiadomości SMS, aplikacji WhatsApp, Skype, Microsoft Teams, bądź mailowo. Jeżeli jednak nie odbieram to oznacza, że jestem w trakcie spotkania z Klientem, na rozprawie sądowej, wizji albo na innych czynnościach w policji lub prokuraturze. Na pewno oddzwonię, w tym celu uprzejmie proszę o wiadomość SMS – z prośbą o kontakt. 

Udzielam porad prawnych w siedzibie kancelarii przy ul. św Anny 9 w Krakowie.

Tel: +48 534 486 534

E-mail: kbudzon@bhs-adwokaci.pl