Porady prawne - Kraków

W naszej krakowskiej Kancelarii udzielamy Klientom porad prawnych z dziedzin prawa, należących do specjalizacji adwokatów Kancelarii: adwokat Kingi Henzel-Janowskiej oraz adwokat Katarzyny Budzoń-Grabek. Zachęcamy do skorzystania z konsultacji prawnej przed podjęciem czynności prawnych bądź przed zainicjowaniem postępowania. Poniżej przedstawiamy informacje co do możliwości uzyskania porady prawnej w Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie.

Porady prawne – Klient indywidualny

Adwokaci krakowskiej kancelarii BHS Adwokaci Katarzyna Budzoń-Grabek oraz Kinga Henzel-Janowska udzielają porad prawnych Klientom indywidualnym co do stanu prawnego obowiązującego w przedstawionej sprawie, dokonują analizy stanu prawnego i proponują możliwe rozwiązania prawne. Termin porady prawnej ustalany jest indywidualnie z Klientem, poprzez kontakt telefoniczny z sekretariatem Kancelarii pod numerem 692 059 374 bądź mailowo kancelaria@bhs-adwokaci.pl. Porady prawne udzielane są w jednej z dwóch lokalizacji Kancelarii w Krakowie: przy ul. Królewskiej 11/3Pani Mecenas Kinga Henzel-Janowska oraz przy ul. św. Anny 9 – Pani Mecenas Katarzyna Budzoń-Grabek. Porada prawna standardowo trwa 60 minut. W przypadku gdy stopień skomplikowania porady prawnej wymaga dłuższego spotkania, konieczne jest uzgodnienie stosownego czasu trwania konsultacji prawnej z wyprzedzeniem. Płatność wynagrodzenia za udzielenie porady prawnej możliwa jest w gotówce bądź elektronicznie. W przypadku porad prawnych, których czas trwania wykracza poza godzinę, wysokość wynagrodzenia za doradztwo prawne wymaga indywidualnego ustalenia z Kancelarią BHS-Adwokaci w Krakowie. W trakcie porady istnieje możliwość powierzenia Kancelarii dalszych usług prawnych tj. w szczególności opracowania koniecznych pism jak również udzielenia pełnomocnictwa i dokonania uzgodnień co do reprezentacji w sprawie Klienta.

Doradztwo prawne – Klient biznesowy

Adwokaci Kancelaria BHS Adwokaci z siedzibą w Krakowie udzielają również porad prawnych na rzecz Klientów biznesowych – przedsiębiorców, dokonują analizy przedstawionego stanu faktycznego, przedstawiają ocenę prawną i proponowane rozwiązania. Termin uzyskania porady prawnej należy uzgodnić z sekretariatem Kancelarii pod numerem 692 059 374 bądź mailowo kancelaria@bhs-adwokaci.pl. Uzyskanie konsultacji prawnej jest możliwe w jednej z dwóch lokalizacji Kancelarii: przy ul. Królewskiej 11/3 – Adwokat Kinga Henzel-Janowska oraz przy ul. św Anny 9 – Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek. W wyniku porady prawnej istnieje możliwość zlecenia Kancelarii świadczenia dalszych usług prawnych koniecznych w sprawie Klienta – doradztwa prawnego, w tym przykładowo reprezentacji w sprawach sądowych przed sądami powszechnymi, mediatorami i Sądem Najwyższym.

Konsultacje prawne – zdalna porada prawna

Porady prawne Kancelarii BHS Adwokaci w Krakowie udzielane są w jednej z lokalizacji Kancelarii. Istnieje też możliwość uzyskania konsultacji prawnej w sposób zdalny. Zdalne porady prawne są udzielane, w zależności od indywidualnych ustaleń z pracownikami sekretariatu Kancelarii bądź bezpośrednio z adwokatem Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie i przy uwzględnieniu preferencji Klienta: telefonicznie, mailowo, bądź poprzez spotkanie on line (wideokonferencję) z zastosowaniem ustalonego z Klientem sposobu komunikacji. W przypadku zdalnej porady prawnej, w sytuacji konieczności analizy dokumentów, niezbędne jest przesłanie koniecznej dokumentacji sprawy w sposób mailowy, po uprzednim uzgodnieniu z Kancelarią BHS Adwokaci. Podczas zdalnej porady prawnej istnieje możliwość zlecenia Kancelarii dalszych usług prawnych: konsultacji prawnych, analiz, opracowania koniecznych projektów pism: wniosków, pozwów, skarg, apelacji, zażaleń, ugód i innych jak również dokonanie uzgodnień co do przyjęcia pełnomocnictwa i reprezentacji w sprawie, w tym przed sądami powszechnymi w Krakowie i na terenie całego kraju.

Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

Doradztwo prawne – często zadawane pytania

Jak długo trwa porada prawna?

Porada prawna trwa najczęściej 60 minut. W przypadku gdy stopień skomplikowania sprawy wymaga dłuższej konsultacji istnieje możliwość indywidualnego ustalenia czasu trwania porady prawnej.

Czy istnieje możliwość uzyskania zdalnej porady prawnej?

Tak, istnieje możliwość uzyskania porady prawnej w formie zdalnej: telefonicznie, za pośrednictwem jednego z komunikatorów np. WhatsApp, mailowo, bądź poprzez spotkanie on line (wideokonferencję) po ustaleniu z Klientem najbardziej dogodnego sposobu komunikacji.

Jak przygotować się do konsultacji prawnej w Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie?

Przed uzyskaniem porady prawnej warto spisać pytania i wątpliwości a także zgromadzić dokumentację dotycząca sprawy. Zachęcamy do ustalenia przed spotkaniem w Kancelarii jakie dokumenty będą przydatne w celu uzyskania definitywnej porady prawnej, ich rodzaj będzie się bowiem różnił w zależności od rodzaju sprawy.

Czy konieczne jest przesłanie dokumentów przed uzyskaniem porady prawnej?

Przesłanie dokumentów w formie mailowej, przed uzyskaniem porady prawnej w Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie, jest możliwe, nie jest jednak konieczne. Warto ustalić przed konsultacją prawną czy w danej sprawie, uprzednie przesłanie dokumentacji adwokatom Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie jest wskazane.

Czy informacje przekazane adwokatowi podczas konsultacji prawnych objęte są tajemnicą adwokacką?

Tak wszelkie informacje przekazane przez Klientów adwokatom Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie objętę są tajemnicą adwokacką. Adwokaci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkiego o czym dowiedzieli się w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

Doradztwo prawne. Co nas wyróżnia?

Adwokaci Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie: adwokat Kinga Henzel-Janowskaadwokat Katarzyna Budzoń-Grabek posiadają wieloletnie doświadczenie w udzielaniu porad prawnych poparte licznymi sukcesami w zakresie uzyskiwania korzystnych dla Klientów orzeczeń sądów powszechnych, jak również skutecznie rozwiązanych sporów – za pomocą pozasądowych metod – negocjacji, mediacji i pośrednictwa przy zawartych ugodach. Wyróżnia nas szeroki zakres przenikających się specjalizacji a także indywidualne i pełne zaangażowania podejście do każdej sprawy Klienta. Wielokrotnie w trakcie konsultacji prawnych konieczna okazuje się bowiem wiedza i doświadczenie z więcej niż jednej specjalizacji czy działu prawnego. Posiadane doświadczenie pozwala na przekazanie Klientom informacji, które niejednokrotnie chronią ich przed koniecznością przeprowadzenia długotrwałego postępowania sądowego bądź przed negatywnymi skutkami planowanych działań. Często w trakcie konsultacji prawnych pomagamy opracować dla Klienta strategię postępowania w jego sprawie.

Skontaktuj się z naszym adwokatem z Krakowa w sprawie uzyskania porady prawnej

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem Kancelarii pod numerem 692 059 374 bądź mailowo kancelaria@bhs-adwokaci.pl w celu ustalenia terminu porady prawnej. W razie potrzeby istnieje możliwość, po uzyskaniu konsultacji prawnej, powierzenia adwokatom Kancelarii: adwokat Kindze Henzel-Janowskiej oraz adwokat Katarzynie Budzoń-Grabek reprezentacji w postępowaniach sądowych, po uprzednim udzieleniu pełnomocnictwa. Możliwe jest zarówno zlecenie zainicjowania sprawy sądowej bądź włączenie się do toczącej się z udziałem Klienta sprawy.

W jakich sprawach można uzyskać poradę prawną naszej Kancelarii?

Krakowska Kancelaria Adwokacka BHS-Adwokaci świadczy kompleksowe usługi prawne, specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa: prawie spadkowym, prawie nieruchomości, prawie cywilnymprawie rodzinnym. Istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji prawnych z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawa karnego. Informacje co do zakresu usług Kancelarii można znaleźć tutaj.

  Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
  Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
  Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

  Porady prawne z zakresu Porady prawne - Kraków

  Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Porady prawne - Kraków, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

  Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

  To jest nasza misja.

  BHS Adwokaci Kraków

  Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej