Prawo karne Kraków

Adwokaci z krakowskiej Kancelarii adwokackiej BHS-Adwokaci udzielają konsultacji w sprawach karnych, reprezentują osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz bronią podejrzanych i oskarżonych w procesach karnych na terenie Krakowa oraz pozostałych polskich miast. Specjalizacja adwokat Katarzyny Budzoń-Grabek oraz adwokat Kingi Henzel-Janowskiej w zakresie prawa karnego dotyczy w szczególności spraw powiązanych z prowadzonymi sprawami cywilnymi,sprawami spadkowymisprawami rodzinnymi, co pozwala zapewnić klientom kompleksową obsługę prawną. 

Wśród najczęściej przyjmowanych spraw są przede wszystkim sprawy dotyczące przestępstw przeciwko mieniu (oszustwo, oszustwo kredytowe, przywłaszczenie majątku wspólnego lub składników spadku), przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (wypadek drogowy, odszkodowanie za wypadek,), przestępstw przeciwko wierzycielom i ubezpieczycielom, przestępstw dotyczących fałszowania dokumentów, przestępstw gospodarczych, a także przestępstwa związane z prowadzonymi sprawami rozwodowymi (przestępstwa przeciwko rodzinie, znęcanie, groźby karalne, przemoc domowa, niealimentacja). 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w sprawach karnych jesteśmy w stanie pomóc Państwu zarówno na etapie postępowania przygotowawczego (przed policją i prokuraturą) oraz w toku sprawy sądowej.

Czym są sprawy karne?

Sprawy karne dotyczą odpowiedzialności za przestępstwa spenalizowane w kodeksie karnym i kodeksie wykroczeń. Poza tymi aktami prawnymi, sprawy karne mogą toczyć się w oparciu o kodeks karny skarbowy oraz szereg innych ustaw zawierających w swej treści przepisy karne. W sprawach karnych kluczową rolę pełni osoba zawiadamiająca o popełnieniu przestępstwa (często będąca jednocześnie pokrzywdzonym) oraz osoba mająca być domniemanym sprawcą (podejrzany, oskarżony, obwiniony). Procesy sądowe kończą się najczęściej wydaniem wyroku skazującego lub wyroku uniewinniającego bądź wymierzeniem sprawcy karny uzgodnionej wcześniej z prokuratorem (tzw. „dpk”). Poprzedzające je postępowania przygotowawcze zmierzają natomiast do ustalenia prawdopodobieństwa popełnienia czynu zabronionego przez konkretną osobę i skierowania przeciwko niej aktu oskarżenia lub umorzenia postępowania. Na każdym etapie postępowania karnego celowe jest korzystanie z pomocy skutecznego adwokata, który dopilnuje przebiegu czynności, podejmie niezbędną inicjatywę dowodową a także pomoże ustalić taktykę obrończą.

Kogo może dotyczyć prawo karne?

Oferta Kancelarii BHS-Adwokaci skierowana jest do osób szukających adwokata z Krakowa, który pomoże w sprawie karnej zarówno po stronie oskarżenia jak i obrony. Adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek udzielą Państwu profesjonalnych porad prawnych w sprawach z zakresu prawa karnego, pomogą przygotować zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa oraz zgromadzić materiał dowodowy, wezmą udział w przesłuchania podejrzanych i świadków na policji, w prokuraturze i w sądzie, doradzą linię obrony, przygotują środki odwoławcze (apelacja, zażalenie) a także zabezpieczą Państwa interesy majątkowe (wnioski o naprawienie szkody i zastosowanie środków zapobiegawczych). Adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci udzielają porad prawnych w kancelarii adwokackiej w Krakowie, zdalnie a także w trakcie widzeń w areszcie śledczym lub zakładzie karnym. Wszystkich prawników z Kancelarii obowiązuje tajemnica adwokacka i tajemnica obrończa.

Wybrane sprawy karne, którymi zajmują się adwokaci z BHS-Adwokaci w Krakowie

Adwokaci z krakowskiej Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci pomagają klientom w szczególności w poniższych sprawach karnych: 

  Przestępstwa przeciwko mieniu

  W naszej kancelarii adwokackiej z Krakowa pomoc prawną uzyskają m.in. osoby, które:

  • zostały pokrzywdzone przez współmałżonka, który przywłaszczył sobie pieniądze pochodzące z majątku wspólnego lub zabrał bez uzgodnienia wspólne ruchomości, 
  • zostały pokrzywdzone przez innego spadkobiercę, który zabrał, sprzedał lub zniszczył przedmioty wchodzące w skład spadku albo wypłacił sobie pieniądze zmarłego po jego śmierci używając karty bankomatowej zmarłego lub posiadanych danych do bankowości mobilnej spadkodawcy,
  • stały się ofiarą oszustów internetowych, którzy doprowadzili do przekazania im środków z rachunku bankowego pokrzywdzonego lub wzięli na dane ofiary kredyt lub pożyczkę,
  • dopuściły się oszustwa kredytowego, w szczególności poprzez podanie nieprawdy we wniosku kredytowym,
  • dokonały przywłaszczenia rzeczy wspólnej (z majątku wspólnego/spadku) lub powierzonej np. przez pracodawcę,
  • zostały oskarżone o oszustwo w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

  Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (wypadek)

  Adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń–Grabek reprezentują Klientów w postępowaniach karnych dotyczących wypadku drogowego, zarówno w charakterze obrońców, jak i oskarżycieli posiłkowych. Prawnicy z BHS-Adwokaci pomagają uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu lub zniszczone mienie na etapie sprawy karnej – bez konieczności inicjowania kosztownego postępowania cywilnego.

  Przestępstwa przeciwko wierzycielom i ubezpieczycielom

  Adwokaci z krakowskiej Kancelarii BHS-Adwokaci pomagają osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych dłużników, w szczególności przygotowują zawiadomienia o możliwości popełnieniu przestępstwa przeciwko wierzycielom np. przepisaniu majątku na inną osobę w ramach ucieczki przed długami czy świadomego zaspokojenia jednego z wierzycieli kosztem innego. 

  Adwokat Kinga Henzel-Janowska i adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek zapewniają również obronę osobom podejrzanym i oskarżonym o popełnienie przestępstwa przeciwko wierzycielom.

  W kancelarii prowadzone są także sprawy dotyczące wyłudzenia odszkodowań, tj. obrony w sprawach na szkodę ubezpieczyciela.

  Przestępstwa przeciwko mieniu

  W naszej kancelarii adwokackiej z Krakowa pomoc prawną uzyskają m.in. osoby, które:

  • zostały pokrzywdzone przez współmałżonka, który przywłaszczył sobie pieniądze pochodzące z majątku wspólnego lub zabrał bez uzgodnienia wspólne ruchomości, 
  • zostały pokrzywdzone przez innego spadkobiercę, który zabrał, sprzedał lub zniszczył przedmioty wchodzące w skład spadku albo wypłacił sobie pieniądze zmarłego po jego śmierci używając karty bankomatowej zmarłego lub posiadanych danych do bankowości mobilnej spadkodawcy,
  • stały się ofiarą oszustów internetowych, którzy doprowadzili do przekazania im środków z rachunku bankowego pokrzywdzonego lub wzięli na dane ofiary kredyt lub pożyczkę,
  • dopuściły się oszustwa kredytowego, w szczególności poprzez podanie nieprawdy we wniosku kredytowym,
  • dokonały przywłaszczenia rzeczy wspólnej (z majątku wspólnego/spadku) lub powierzonej np. przez pracodawcę,
  • zostały oskarżone o oszustwo w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

  Przestępstwa gospodarcze

  Prawnicy z zespołu BHS-Adwokaci prowadzą postępowania karne dotyczące działania na szkodę spółki, fałszowania dokumentów, przywłaszczenia pieniędzy firmowych, korupcji, prania brudnych pieniędzy – reprezentując zarówno oskarżonych jak i podmioty pokrzywdzone. Dzięki specjalizacji również w prawie gospodarczym mamy łatwość prawno karnej oceny mechanizmów stosowanych w konkretnym stanie faktycznym, powiązań pomiędzy spółkami, analizy transakcji gospodarczych i tym samym przygotowania właściwej linii obrony.

  Przemoc w rodzinie

  Adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci prowadząc postępowania rozwodowe oraz inne sprawy rodzinne, w razie potrzeby angażują się również w prowadzenie spraw karnych związanych z przemocą w rodzinie. Niejednokrotnie są to przestępstwa znęcania psychicznego i fizycznego, groźby karalne, sprawy dotyczące spowodowania uszczerbku na zdrowiu czy niealimentacja. Prawnicy pomagają Klientom niesłusznie oskarżonym, przeciwko którym oskarżenia padają celowo w związku z toczącą się sprawą rozwodową. Reprezentują również pokrzywdzonych przestępstwem od postępowania przygotowawczego, przez uzyskanie zakazu zbliżania czy nakazu opuszczenia mieszkania po wydanie wyroku skazującego.

  Szukasz skutecznego rozwiązania swojego problemu prawnego?

  Skorzystaj z naszej wiedzy oraz bezcennego doświadczenia

  Kto udziela porad prawnych?

  Najczęstsze pytania, na które odpowiadają adwokaci od spraw karnych

  W trakcie konsultacji prawnych w Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci w Krakowie otrzymacie Państwo odpowiedź m.in. na poniższe pytania:

  • jak złożyć pisemne zawiadomienie o przestępstwie?
  • czy jako świadek mogę mieć pełnomocnika w sprawie karnej?
  • czy jako świadek muszę mówić prawdę?
  • czy w sprawie karnej mogę nie podawać swojego adresu?
  • czy w postępowaniu karnym mogę uzyskać odszkodowanie?
  • co zrobić żeby jak najszybciej zakończyć sprawę karną?
  • jak mimo sprawy karnej uzyskać zaświadczenie o niekaralności?
  • czy po wszczęciu postępowania karnego można kontaktować się z pokrzywdzonym lub świadkami?
  • co można zrobić po wszczęciu sprawy karnej żeby dostać niższa karę?
  • czy warto dobrowolnie poddać się karze?
  • czy małżonek popełnia przestępstwo zabierając składniki majątku wspólnego?
  • czy mąż/żona popełnia przestępstwo wydając/przelewając na swoje konto pieniądze wspólne?
  • co grozi za podanie fałszywych danych we wniosku kredytowym?
  • czy jako ofiara wypadku mogę uzyskać odszkodowanie w sprawie karnej?
  • czy niebieska karta pomaga w rozwodzie z winy męża/żony?
  • czy warto wszcząć sprawę o znęcanie przed rozwodem?
  • czy współspadkobierca może przywłaszczyć składnik spadku?
  • co grozi za wypłacenie pieniędzy z konta zmarłego po jego śmierci?
  • co grozi za sfałszowanie lub zniszczenie testamentu?
  • kiedy awantury domowe podpadają pod znęcanie?
  • jak pozbyć się z domu męża stosującego przemoc?
  • co to jest działanie na niekorzyść spółki?
  • czy nieuczciwy dłużnik może zostać oskarżony o przestępstwo?

  Sprawy karne w Krakowie. Co wchodzi w zakres usług adwokata?

  Adwokat Kinga Henzel-Janowskaadwokat Katarzyna Budzoń-Grabek prowadzą postępowania karne począwszy od postępowania przygotowawczego na policji i w prokuraturze, poprzez reprezentację w sądach I instancji i w postępowaniu apelacyjnym. Uczestniczą w czynnościach przesłuchania zawiadamiającego, pokrzywdzonego, świadka, podejrzanego, tymczasowo aresztowanego oraz oskarżonego. Sporządzają apelacje oraz wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych. Pomagają podejrzanym/oskarżonym przedstawić linię obrony, składają odpowiednie wnioski dowodowe oraz wnioski w postępowaniu wykonawczym np. o skrócenie kary lub środka karnego, o przerwę, o zatarcie skazania, o dozór elektroniczny i inne. Negocjują wymiar kary z prokuratorem w przypadku wniosków o dobrowolne poddanie się karze (tzw. „dpk”).

  Ile kosztuje pomoc prawnika w sprawach karnych? Od czego zależy cena?

  Dokonanie wyceny obrony w sprawie karnej lub reprezentacji pokrzywdzonego w postępowaniu karnym nie jest możliwe bez zapoznania się ze szczegółami sprawy. Honorarium adwokata uzależnione jest od specyfiki konkretnej sprawy, czynności niezbędnych do podjęcia, ilości czynności podejmowanych poza siedzibą kancelarii (na policji, w prokuraturze, w sądzie, w areszcie), rozpraw a także spotkań potrzebnych do przygotowania linii obrony/sporządzenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

  Wynagrodzenie adwokata ustalane jest w trakcie porady prawnej. Więcej na ten temat znajdziecie Państwo w zakładce ceny.

  Prawo karne. Dlaczego warto wybrać naszą kancelarię adwokacką z Krakowa?

  Zgodnie z naszą zasadą, adwokaci z krakowskiej Kancelarii Adwokackij BHS-Adwokaci podejmują się prowadzenia tych spraw karnych, których materia pokrywa się ze specjalizacją Kancelarii. Dzięki tak obranej strategii możecie Państwo być pewni, że uzyskacie pomoc prawną na najwyższym poziomie, pomoc prawną popartą wieloletnim doświadczeniem i wypracowanym przez lata własnym know-how

  Porady prawne z zakresu prawa karnego udzielane są przez adwokat Kingę Henzel-Janowską i adwokat Katarzynę Budzoń-Grabek. W celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt z Kancelarią.

  Prawo karne. Częste pytania o sprawy karne

  Jak wygląda postępowanie karne?

  Postępowanie karne składa się z etapu nazywanego postępowaniem przygotowawczym, prowadzonego przez prokuratora lub policję pod nadzorem prokuratora, etapu sądowego, I i II instancji oraz etapu wykonawczego (wykonania kary wolnościowej lub kary pozbawienia wolności). Postępowanie przygotowawcze rozpoczyna się od zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa składanego przez pokrzywdzonego (lub inną osobę) a kończy się wniesieniem aktu oskarżenia do sądu lub umorzeniem postępowania karnego. W toku postępowania karnego podejrzanemu stawiane są zarzuty, do których podejrzany odnosi się wskazując czy przyznaje się do popełnienia przestępstwa. Pomoc adwokata na tym etapie jest zwykle kluczowa dla sprawy, albowiem wyjaśnienia złożone spontanicznie przez podejrzanego, bez wcześniejszego ustalenia linii obrony, pozostają w aktach sprawy i nie jest łatwo później je zmienić. Podkreślić należy, że każdy podejrzany, któremu stawiany jest zarzut w sprawie karnej ma prawo korzystać z pomocy obrońcy. Podobnie oskarżony w trakcie rozpraw sądowych również powinien mieć obrońcę, by ten czuwał nad przebiegiem procesu, przesłuchiwał świadków oraz przedstawiał stanowisko oskarżonego w jego imieniu.

  Jak wszcząć postępowanie karne?

  Postępowanie karne można wszcząć poprzez złożenie ustnego lub pisemnego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Wariant pierwszy zakłada stawiennictwo zawiadamiającego na policji / w prokuraturze i złożenie zeznań, które zostaną spisane przez przesłuchującego. Wariant drugi natomiast umożliwia staranne przygotowanie treści zawiadomienia, wraz z przedłożeniem kompletu załączników np. z dokumentów, nagrań, stenogramów, zdjęć itp. Adwokaci z Kancelarii BHS-Adwokaci przygotowują dla swoich klientów zawiadomienia inicjujące postępowanie karne. Zawiadomienia zawierają szczegółowy opis stanu faktycznego, wnioski dowodowe o przeprowadzenie czynności, których zawiadamiający nie jest w stanie przeprowadzić samodzielnie np. uzyskanie historii rachunku bankowego, załączone dowody oraz analizę prawną, tj. kwalifikację prawną zachowania podejrzanego pod konkretny przepis kodeksu karnego. Doświadczenie zawodowe pokazuje, że sprawy w których wpływa pisemne zawiadomienie podpisywane przez adwokata traktowane są przez organy ścigania poważniej i nie ma w nich automatyzmu prowadzącego do umarzania sprawy z racji braku dowodów.

  Ile trwa postępowanie karne?

  Długość trwania sprawy karnej zależna jest od stanowiska podejrzanego. W wypadku przyznawania się do winy, istnieje możliwość ustalenia przez adwokata z prokuratorem wymiaru kary i zakończenia postępowania karnego na jednym posiedzeniu w sądzie, bez konieczności przesłuchiwania przez sąd świadków. Zdecydowanie dłużej trwają te sprawy, w których podejrzany, a później oskarżony, dąży do wykazania swojej niewinności. Łączy się to z prowadzeniem całego postępowania dowodowego przez sąd, przesłuchiwaniem wszystkich świadków a niejednokrotnie z wnoszeniem apelacji od wyroku sądu I instancji. 

  Czas może być sprzymierzeńcem oskarżonego, który chce jak najdłużej zachować status osoby niekaranej lub chce odwlec konieczność odbycia kary izolacyjnej. W trakcie porady prawnej w Kancelarii BHS-Adwokaci w Krakowie adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek i adwokat Kinga Henzel-Janowska ustalą z Państwem priorytety związane z toczącym się postępowaniem karnym i pomogą podjąć decyzję czy w konkretnej sprawie warto dążyć do wyroku uniewinniającego czy też z innych względów bardziej korzystne jest warunkowe umorzenie postępowania lub dobrowolne poddanie się karze.

  Co zrobić gdy dostanę wezwanie na policję lub do prokuratury?

  Każdej osobie, która otrzymała wezwanie na policję lub do prokuratury rekomendujemy odbycie konsultacji prawnej u doświadczonego adwokata. Adwokat na podstawie otrzymanego wezwania będzie w stanie odpowiedzieć na pytanie czego dotyczy sprawa, na jakim jest etapie, od jak dawna się toczy oraz czy osoba wezwana ma status osoby podejrzanej czy też wyłącznie świadka. Porada prawna w kancelarii adwokackiej pozwoli Państwu uporządkować myśli, wyeliminować stres związany z przesłuchaniem, a także ustalić czy w okolicznościach konkretnego przypadku doszło do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Po odbyciu konsultacji możecie Państwo również podjąć decyzje o udzieleniu adwokatowi pełnomocnictwa do reprezentacji pokrzywdzonego albo upoważnienia do obrony podejrzanego. W razie kontynuowania współpracy adwokat będzie mógł towarzyszyć Państwu w toku przesłuchania na policji lub w prokuraturze oraz będzie m.in. uczestniczył w przesłuchaniach innych osób oraz pozyska fotokopie materiałów z akt sprawy.

  Czy jako pokrzywdzony mogę brać udział w procesie karnym?

  Każdy pokrzywdzony może brać udział w procesie karnym i to już od etapu inicjowania sprawy karnej poprzez złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Pełnomocnik pokrzywdzonego może czynnie uczestniczyć w przesłuchaniach świadków, zadając im pytania zmierzające do wykazania winy podejrzanego. Na etapie sprawy sądowej pokrzywdzony musi w odpowiednim momencie złożyć oświadczenie, iż będzie działał w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Po złożeniu w/w oświadczenia pokrzywdzony może aktywnie uczestniczyć w rozprawach sądowych.

  Niejednokrotnie pokrzywdzeni decydują się na oddanie sprawy do prowadzenia adwokatowi, gdyż samodzielne zajmowanie się sprawą karną wiąże się dla nich ze zbyt dużym stresem i przeżyciami psychicznymi. Adwokaci z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci z siedzibą w Krakowie reprezentują osoby pokrzywdzone przestępstwem na każdym etapie sprawy karnej

  Co zrobić jeśli chcę przyznać się do winy i jak najszybciej zakończyć sprawę karną?

  Część podejrzanych/oskarżonych nie neguje faktu popełniania przestępstwa. W takiej sytuacji konieczne jest rozważenie przez adwokata zasadności złożenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego lub wniosku o dobrowolne poddanie się karze (tzw. „dpk”). Umożliwi to istotne skrócenie postępowania karnego, w szczególności dzięki wyeliminowaniu konieczność przesłuchania wszystkich świadków.

  Czy w sprawie karnej mogę uzyskać odszkodowanie?

  Tak, w sprawie karnej można złożyć wniosek o naprawienie szkody oraz zadośćuczynienie. Innymi słowy pokrzywdzony może uzyskać finansową rekompensatę (odszkodowanie) bez prowadzenia sprawy cywilnej lub obok prowadzonej sprawy cywilnej. Często postępowanie karne pozwala na uzyskanie odszkodowania szybciej, ponieważ sprawca gotowy jest dobrowolnie naprawić szkodę by móc starać się o łagodniejszy wymiar kary. Postępowania karne jest wolne od opłat sądowych, co jest niewątpliwie kolejną zaletą, zwłaszcza przy domaganiu się wysokich odszkodowań.

  Czy mimo popełnienia przestępstwa mogę dostać zaświadczenie o niekaralności?

  Wpis do rejestru karnego dokonywany jest na podstawie wyroku skazującego. Oznacza to, że tak długo jak długo prowadzone jest postępowanie karne będziemy mogli uzyskać zaświadczenie z krajowego rejestru karnego z pieczęcią „nie figuruje”. Korzystnym rozwiązaniem jest również doprowadzenie przy pomocy adwokata do warunkowego umorzenia postępowania karnego, gdyż o warunkowym umorzenie postępowania nie będzie wzmianki w zaświadczeniu o niekaralności. 

  W zależności od okoliczności konkretnej sprawy, gdy niemożliwe jest warunkowe umorzenie postępowania, niekiedy warto zdecydować się na szybkie zakończenie sprawy karnej, tak by skazanie jak najszybciej się zatarło lub też już po odbyciu kary złożyć wniosek o przedterminowe zatarcie skazania

  Porady prawne dotyczące krajowego rejestru karnego, zaświadczeń o niekaralności, warunkowego umorzenia postępowania karnego oraz zatarcia skazania udzielane są przez adwokatów z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci w Krakowie przy ul. Królewskiej 11/3 oraz w Krakowie przy ul. Św. Anny 9. Istnieje również możliwość umówienia konsultacji zdalnej.

  Porady prawne w sprawie karnej - skontaktuj się z adwokatem z Krakowa

  Prawnicy z Kancelarii Adwokackiej BHS-Adwokaci udzielają porad prawnych z zakresu prawa karnego po wcześniejszym ustaleniu terminu konsultacji. W celu rezerwacji pierwszego spotkania uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Kancelarii lub mailowo za pośrednictwem naszej strony internetowej. Osoby będące już Klientami Kancelarii prosimy o kontakt bezpośrednio z adwokat Katarzyną Budzoń-Grabek (534 486534) lub z adwokat Kingą Henzel-Janowskiej (506 101936).

  W czym jeszcze, oprócz prawa karnego, specjalizujemy się w Kancelarii BHS-Adwokaci?

  Krakowska Kancelaria Adwokackiej BHS-Adwokaci poza prawem karnym, specjalizuje się również w prawie spadkowymprawie cywilnymprawie rodzinnymprawie nieruchomościprawie gospodarczym i prawie pracy.

  Adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek Tel: +48 534 486 534 E-mail: kbudzon.grabek@bhs-adwokaci.pl
  Adwokat Kinga Henzel Tel: +48 506 101 936 E-mail: khenzel@bhs-adwokaci.pl
  Kancelaria BHS-Adwokaci Tel: +48 692 059 374 E-mail: E-mail: kancelaria@bhs-adwokaci.pl

  Porady prawne z zakresu Prawo karne Kraków

  Jeżeli potrzebujecie Państwo skonsultować swój problem z adwokatem, zlecić wszczęcie i prowadzenie sprawy albo szukacie prawnika, który pomoże Wam zrozumieć zawiłości Prawo karne Kraków, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem. Porady prawne udzielane są w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zaś sprawy prowadzone są na terenie całego kraju.

  Ważne jest nie tylko znać prawo, ale również umieć je skutecznie wykorzystać.

  To jest nasza misja.

  BHS Adwokaci Kraków

  Ostatnie artykuły w bazie wiedzy prawniczej