Podejmując decyzję o rozstaniu małżonkowie często zanim zasięgną porady adwokata zadają sobie pytanie: „Zdecydować się na rozwód czy może na separację? Właściwie jakie są różnice?”

Na wstępie wskazać należy, że zarówno rozwód jak i separacja orzekane są wyrokiem sądu. Niezależnie zatem na które rozwiązanie decydują się małżonkowie, konieczne jest zainicjowanie postępowania sądowego.

Rozwód i separacja jakie są podobieństwa

  • W obydwu przypadkach pozew wnosi się do właściwego Sądu Okręgowego;
  • Opłata od pozwu o rozwód i o separację wynosi 600 zł;
  • Sąd ustala czy doszło do rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami;
  • Sąd orzeka czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, chyba że małżonkowie zgodnie zażądają zaniechania orzekania o winie;
  • Sąd orzeka o władzy rodzicielskiej, kontaktach z małoletnimi dziećmi oraz o alimentach, a także o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez małżonków;
  • Skutkiem prawomocnego orzeczenia zarówno rozwodu jak i separacji jest ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej

Podstawowe różnice między rozwodem a separacją

  • Rozkład pożycia małżeńskiego będący podstawą orzeczenia przez sąd separacji musi być zupełny, oznacza to ustanie więzi fizycznych, duchowych i gospodarczych. W przypadku orzeczenia rozwodu opisany powyżej rozkład pożycia musi dodatkowo nosić cechę trwałości. Ocena czy rozkład pożycia małżeńskiego jest trwały zależy od okoliczności sprawy, natomiast można przyjąć, że trwałość taka wiąże się z prognozą na przyszłość – ściślej mówiąc, czy istnieje szansa aby małżonkowie pogodzili się. Nie bez znaczenia jest również czas jaki upłynął od ustania więzi, a także to czy małżonkowie pozostają w innych związkach;
  • Rozwód powoduje ustanie małżeństwa, a separacja ma charakter odwracalny – małżeństwo nadal istnieje, a zatem w przeciwieństwie do małżonków rozwiedzionych ci pozostający w separacji nie mogą zawrzeć nowego małżeństwa, ani też wrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;

Podsumowanie

Decyzja o separacji zamiast rozwodu podyktowana może być w szczególności względami światopoglądowymi. Zdarza się również, że jedno z małżonków albo oboje mają nadzieję na uratowanie małżeństwa i powrót do pożycia małżeńskiego.

Warto dodać, że nierzadko jeden z małżonków składa pozew o separację, drugi zaś żąda od razu rozwodu. Wówczas w sytuacji gdy spełnione są przesłanki orzeczenia rozwodu sąd rozwiąże małżeństwo przez rozwód.

Ocena artykułu

(5/5)