Prawo Karne

Adwokaci tworzący Kancelarię Adwokacką BHS reprezentują swoich klientów jako obrońcy w sprawach karnych, w sprawach karnych skarbowych, w sprawach karnych gospodarczych, w sprawach karnych wykonawczych oraz w sprawach wykroczeniowych. Pomagamy osobom podejrzanym, tymczasowo aresztowanym, oskarżonym, obwinionym, skazanym i osadzonym na każdym etapie procesu karnego, począwszy od postępowania przygotowawczego, postępowania zasadniczego, postępowania apelacyjnego aż do etapu wykonawczego. Świadczymy usługi również na rzecz pokrzywdzonych, jako pełnomocnicy, oskarżyciele posiłkowi, oskarżyciele subsydiarni i oskarżyciele prywatni. Reprezentujemy klientów we wszystkich sprawach karnych, w tym w szczególności przy oskarżeniach o przestępstwa przeciwko mieniu (kradzież, przywłaszczenie, rozbój), oszustwo, spowodowanie wypadku komunikacyjnego, przestępstwa gospodarcze (tzw. działanie na szkodę spółki, łapówkarstwo, pranie brudnych pieniędzy) i przestępstwach podatkowych.

Zajmujemy się:

 • obroną w sprawach karnych

 • reprezentacją pokrzywdzonego w procesie karnym

 • aktywnym uczestniczeniu w toku postępowania przygotowawczego

 • negocjowaniem warunków dobrowolnego poddania się karze (dpk)

 • sprawami aresztowymi (zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania, wnioski o uchylenie tymczasowego aresztowania, wnioski o widzenie)

 • formułowaniem wniosków o umorzenie postępowania, warunkowe umorzenie postępowania karnego, skierowanie sprawy do mediacji

 • sporządzaniem apelacji karnych i zażaleń na zastosowanie środków zapobiegawczych (tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju, zabranie paszportu)

 • reprezentacją klientów w postępowaniu apelacyjnym

 • wnoszeniem kasacji do Sądu Najwyższego

 • dochodzeniem roszczeń majątkowych w toku procesu karnego (odszkodowania i zadośćuczynienia dla pokrzywdzonych)

 • sporządzaniem wniosków o odroczenie wykonania kary, o przerwę, o zatarcie skazania, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o wyrok łączny, o dozór elektorniczny

 • sporządzaniem zażaleń na odmowę wszczęcia lub na umorzenie postępowania karnego

 • sporządzeniem subsydiarnych aktów oskarżenia

 • sporządzaniem prywatnych aktów oskarżenia

 • odzyskiwaniem zabranego prawa jazdy

 • odzyskiwaniem zabezpieczonych przedmiotów

 • prawem karnym międzynarodowym (ENA i ekstradycja)

Adwokat Katarzyna Budzoń – Grabek, adwokat Kinga Henzel – Janowska oraz adwokat Karolina Stachura udzielają również porad prawnych członkom zarządów i rad nadzorczych, dotyczących możliwości przypisania osobom odpowiedzialnym za sprawy majątkowej podmiotu korporacyjnego, odpowiedzialności karnej za tzw. działanie na szkodę spółki.

Nasze usługi świadczone są w sposób kompleksowy i profesjonalny. Jako adwokaci, zapewniamy zachowanie tajemnicy obrończej zarówno co do przekazanych nam informacji jak i co do treści dokumentów zleconych do analizy. Doświadczenie zdobyte w toku praktyki adwokackiej pozwala nam zaoferować usługi najwyższej jakości, zarówno dla oskarżonych, jaki i dla pokrzywdzonych.

1. Zostałeś oskarżony o popełnienie przestępstwa?

2. Poszukujesz adwokata który specjalizuje się w prawie karnym?

3. Jesteś sprawcą wypadku komunikacyjnego?

4. Jesteś ofiarą wypadku komunikacyjnego?

5. Nie wiesz jakie prawa ci przysługują?

6. Zastanawiasz się jak się bronić?

7. Nie wiesz czy składać wyjaśnienia?

8. Zostałeś tymczasowo aresztowany?

W powyższych sytuacjach pomogą Państwu adwokat Katarzyna Budzoń-Grabek, adwokat Kinga Henzel – Janowska oraz adwokat Karolina Stachura.

Pomoc adwokata

W celu uzyskania porady prawnej lub zlecenia prowadzenia sprawy karnej, zapraszamy Państwa do kontaktu bezpośrednio z adwokatem, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu spotkania. Porady prawne udzielane są w Krakowie przy ul. Królewskiej 11/3 oraz przy ul. Św. Anny 9. Istnieje także możliwość odbycia spotkania z osadzonym w areszcie śledzczym bądź zakładzie karnym.