Prawo Cywilne

BHS Kancelarie adwokackie z siedzibą w Krakowie świadczą pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego. Prawo cywilne jest jedną z wiodących specjalizacji adwokat Katarzyny Budzoń – Grabek, adwokat Kingi Henzel – Janowskiej i adwokat Karoliny Stachury.

Udzielamy porad prawnych podczas spotkań w kancelarii w Krakowie, a także w szczególnych sytuacjach, na terenie innych miast. Reprezentujemy Klientów na etapie przedprocesowym jak również we wszelkich fazach postępowania cywilnego przed właściwymi sądami na terenie całego kraju.

Prawnicy kancelarii doradzają i reprezentują Klientów w sprawach:

o zapłatę (dochodzenie należności przed sądem, egzekucja komornicza, skarga pauliańska)

spadkowych

rodzinnych

– naruszenia obowiązków umownych (kary umowne, zastępcze wykonanie, roszczenia z umów)

– o eksmisję i zapłatę za bezumowne korzystanie z lokalu lub gruntu

– wydania nieruchomości, o wydanie rzeczy, o naruszenie posiadania

– o ustalenie istnienia prawa

odszkodowanie / zadośćuczynienie 

– ustanowienia służebności przesyłu („odszkodowanie za słupy”)

– o ochronę dóbr osobistych (art. 23, 24 kodeksu cywilnego)

dotyczących prawa własności (prawo rzeczowe, księgi wieczyste, służebności, hipoteka, użytkowanie wieczyste)

podział majątku

zasiedzenia nieruchomości

– uwłaszczenia nieruchomości

– o ustanowienie drogi koniecznej, służebności przejazdu i przechodu

– dotyczących osobistych i majątkowych praw autorskich, prawa do wizerunku, prawa własności intelektualnej

Adwokaci pomagają również w sporządzaniu i opiniowaniu umów handlowych, a także reprezentują klientów w sprawach gospodarczych.

Kontakt z Kacelarią