Alimenty

Obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacji, czyli dostarczania środków utrzymania innej osobie może wynikać z małżeństwa lub pokrewieństwa. Najczęściej alimenty płatne są na rzecz dzieci lub byłego małżonka.

Z doświadczenia adwokata wynika, iż nierzadko istnieje konieczność dochodzenia roszczeń alimentacyjnych na drodze postępowania sądowego. W zależności od tego na czyją rzecz i od kogo mają być zasądzone alimenty, należy kompleksowo ocenić potrzeby uprawnionego jak też możliwości zobowiązanego do alimentacji. Należy także zgromadzić niezbędny materiał dowodowy, tak by móc swoje żądanie i jego wysokość udowodnić w sądzie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie związanej z alimentami, skontaktuj się z nami

Wysokość alimentów

Wysokość alimentów może być zmieniana wraz z upływem czasu, gdy zwiększą się potrzeby uprawnionego (np. dziecko zacznie chodzić do szkoły) lub zmniejszą się możliwości zobowiązanego (np. z uwagi na utratę pracy czy chorobę). Może się także zdarzyć, że zasadne okaże się uchylenie obowiązku alimentacyjnego w całości (np. gdy dziecko się usamodzielni lub przestanie się uczyć).

Fundusz Alimentacyjny

Warto także wiedzieć, że brak dochodów zobowiązanego bądź brak wiedzy o jego miejscu zamieszkania nie wyklucza otrzymania alimentów. Istnieje bowiem możliwość uzyskania alimentów z Funduszu Alimentacyjnego oraz wszczęcia sprawy karnej o uporczywą niealimentację.

Jakie dokumenty należy złożyć w sprawie o alimenty na dzieci?

W każdej sprawie o alimenty niezbędne jest przedłożenie aktu urodzenia dziecka. Jeżeli sprawa dotyczy podwyższenia alimentów należy dołączyć do pozwu orzeczenie dotyczące dotychczasowych alimentów (np. wyrok rozwodowy albo wyrok w sprawie o zasądzenie alimentów). W każdym przypadku należy w miarę precyzyjnie wyliczyć miesięczne koszty utrzymania dziecka a także wskazać wysokość dochodów zarówno rodzica dochodzącego alimentów imieniem małoletniego, jak też zobowiązanego do ich płacenia.

Jakiej kwoty alimentów można żądać na jedno dziecko?

Nie istnieją żadne „widełki” kwot zasądzanych tytułem alimentów. W każdym przypadku sąd bada zarówno usprawiedliwione potrzeby małoletniego, jak też możliwości zarobkowe zobowiązanego rodzica. Obowiązuje też zasada równej stopy życiowej rodziców i dzieci.

Ile wynosi opłata od pozwu w sprawie o alimenty?

Osoba wnosząca pozew o alimenty zwolniona jest z ponoszenia kosztów sądowych.

Pomoc adwokata bardzo często okazuje się nieodzowna w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym w szczególności o alimenty. Profesjonalny pełnomocnik jest w stanie ocenić wysokość kwoty możliwej do uzyskania w postępowaniu sądowym, a także przygotować odpowiedni materiał dowodowy konieczny do wykazania przed sądem zasadności sformułowanych żądań.

Kontakt z Kancelarią

Jeżeli chcecie Państwo wszcząć sprawę sądową dotyczącą alimentów lub też uzyskać poradę prawną dotyczącą tej tematyki, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z adwokat Katarzyną Budzoń Grabek, adwokat Kingą Henzel – Janowską oraz adwokat Karoliną Stachurą.